Wetenschappelijk onderwijs

NOA werkt voor verschillende universiteiten door het hele land. De vragen die we beantwoorden liggen vooral op het vlak van studiekeuze, intake, (decentrale) selectie, studievoortgang, uitvalpreventie, door- en uitstroom.

Op welk onderwerp heeft jouw vraag betrekking?