Selectie assessment

De inhoud van de (decentrale) selectie is per opleiding verschillend. Opleidingen bepalen zelf welke criteria belangrijk zijn en op basis daarvan worden de selectie-instrumenten gekozen. Deze selectie-instrumenten kunnen worden ingezet bij de bachelor of (pre)masterfase van de opleiding.

Veelal bestaat een selectieassessment uit:

  • achtergrondvragenlijst
  • motivatievragenlijst
  • cognitieve capaciteitentest
  • persoonlijkheid- of competentietest
  • specifieke kennis of vaardigheden toetsen (bv toets Engelse taalvaardigheid, casus)

Neem voor meer informatie contact op met Bibi Klug, 020-5040800. 

Hieronder vind je een voorbeeld van een selectierapportage.