ID College - Studenten kiezen hun toekomst

In 2010 ontstond bij ID College de behoefte om (aankomend) studenten te faciliteren bij hun beroepskeuze en studiekeuze door het inzetten van een online instrument dat uit verschillende tests bestond. Men beoogde hiermee onder meer voortijdige schooluitval te voorkomen.
Het online instrument dat we voor het ID College hebben ontwikkeld heeft de naam “StartMeter” gekregen. De StartMeter is specifiek toegesneden op het ID College en meet onder andere beroepskeuze, persoonlijkheid, motivatie en competenties. Het instrument is door de jaren heen aangepast aan veranderende wensen en wordt inmiddels ingezet bij alle studenten die zich aanmelden bij ID College. Het rapport biedt zowel de student als de studieloopbaanbegeleider objectieve informatie en concrete handvatten bij het kiezen van een studie. De koppeling van ons online platform aan het studentvolgsysteem van het ID College heeft geleid tot administratieve lastenverlichting en een efficiënter aanmeldproces.

Onze rolNOA heeft geadviseerd over de inhoud van het instrument en over de administratieve en juridische borging van het instrument in het aanmeldproces. Daarnaast heeft NOA de inhoudelijke deskundigen binnen het ID College getraind in de toepassing en het gebruik van de StartMeter en is NOA verantwoordelijk voor de online afnames en rapportages van de StartMeter.

Onze toegevoegde waardeNOA heeft een langdurige samenwerkingsrelatie met het ID College. We blijven de inhoud van het instrument aanpassen aan veranderende wensen en inzichten en zullen ook in de toekomst werken aan verdere administratieve vereenvoudiging.

Het resultaatHet ID College beschikt met de StartMeter over een intake-instrument dat op objectieve wijze informeert en onderbouwt welke opleiding het meest geschikt is voor een bepaalde student. Hierdoor is het ID College in staat om nieuwe en bestaande studenten sneller toe te leiden naar een geschikte opleiding op een niveau dat aansluit bij de persoon in kwestie.