Doorstroom medewerkers

NOA: competentie-, talentontwikkeling en employability scans

Mensen, functies en organisaties veranderen in een steeds sneller tempo. Met als gevolg dat medewerkers niet alleen steeds meer nieuwe competenties zullen moeten leren, maar deze ook moeten verbeteren. Dit, nog naast de bereidheid om zich te ontwikkelen en te veranderen.

Een systematische aanpak van deze persoonlijke ontwikkeling en coaching zijn dan goede hulpmiddelen. Want, door een ontwikkelassessment of loopbaanonderzoek krijgt vrijwel iedereen goed zicht op de eigen kwaliteiten en eventuele loopbaanvoorkeuren. Met deze realistische zelfkennis wordt vervolgens door ons een persoonlijk ontwikkelingsplan geschreven, waarin de gewenste (competentie)ontwikkeling helder en stapsgewijs wordt geconcretiseerd. 


Ten slotte bieden onze employability scans medewerkers én zeer zeker ook hun leidinggevenden, alle zicht op de loopbaanwensen en ontwikkelings- en veranderingsbereidheid.

Adviseur bij employability, in-, door- en uitstroomscans

Ben jij ook op zoek naar die HR-instrumenten, waar jouw organisatie of opdrachtgever weer mee verder kan? Bel dan even met Frans van der Pluijm, 020-5040800.

Producten