Cookies

We helpen u graag zo goed mogelijk en gebruiken daarvoor cookies. Stel ze hieronder in. Lees meer in onze cookieverklaring.

[1]
[1]

StudieThermometer

Vanuit Universiteiten en Hogescholen en ook vanuit studentenraden komt het signaal dat een toenemende groep studenten worstelt met een te hoge (studie)druk, waarbij ook Covid-19 nog steeds een rol speelt. Deze druk leidt tot studie-uitval, depressie en burn-out.

NOA heeft een test ontwikkeld om te meten hoe de student in de studie staat en om in een vroeg stadium te signaleren of studenten een risico lopen om de druk te ver op te laten lopen, de StudieThermometer.

De StudieThermometer (ST) geeft inzicht in studiegerelateerde aspecten die van invloed kunnen zijn op het succesvol volgen van de opleiding. Deze vragenlijst kan op verschillende momenten tijdens de studie ingezet worden. De doelgroep bestaat uit HBO en/of WO studenten. Het doel van de ST is het vroegtijdig signaleren van mogelijke studievoortgangproblemen, waardoor mentoring en begeleiding beter kan worden toegespitst en uitval kan worden voorkomen. De StudieThermometer kan tevens signaleren of er risico’s zijn voor het ervaren van een te hoge studiedruk, burn-out klachten of andere negatieve gevoelens.

Vijf studieaspecten clusters
In de ST worden vijf clusters onderscheiden. Deze clusters worden gemeten met behulp van 19 subschalen. Hieronder een overzicht van de vijf clusters met toelichting en bijbehorende schalen.

Studiematch
Het eerste cluster gaat over de mate waarin een student zich bij de studie voelt passen.

 • Plezier en interesse in de studie
 • Binding met de opleiding
 • Overeenkomst verwachtingen
 • Kennen van eigen talenten en drijfveren

Studievaardigheden en -houding
Het tweede cluster meet aspecten die te maken hebben met de studievaardigheden en -houding van de student.

 • Concentratievermogen
 • Analytisch studeergedrag
 • Studiedoelen stellen
 • Studieplanning
 • Proactief studeergedrag
 • Ambitie

Tevredenheid opleiding
Het derde cluster betreft aspecten die samenhangen met hoe tevreden de student is met de organisatie van de opleiding en het contact met docenten.

 • Tevredenheid organisatie opleiding
 • Contact met docenten

Contact met studenten en steun
Het vierde cluster draait om het contact met medestudenten en de ervaren steun.

 • Contact met studenten
 • Sociale steun

Omgaan met studiestress
Dit laatste cluster kijkt naar hoeveel spanning iemand rondom zijn of haar studie ervaart.

 • Omgaan met studiestress
 • Omgaan met tentamenstress
 • Optimistische instelling
 • Problemen actief aanpakken
 • Vertrouwen in studievaardigheden

Rapportage student
De kandidaat kan – indien gewenst - direct na afloop van de ST de rapportage inzien, ook kan de rapportage aan hem of haar gemaild worden. De rapportage bevat o.a. grafische overzichten en tips voor ontwikkeling. Zie voorbeeld.

Managementrapportage
Ook kan een management­rapportage worden gegenereerd. Deze rapportage biedt nuttige informatie over de stand van zaken met betrekking tot o.a. binding, studie­vaardigheden en studiedruk. Hierbij kan ook tussen opleidingen en studiejaren worden vergeleken.

Neem voor meer informatie contact op met Bibi Klug of Corine Sonke, 020-5040800 of mail naar info@noa-vu.nl.

Klik hier om een voorbeeld van een StudieThermometer rapportage te bekijken.