Hoger beroepsonderwijs HBO

NOA werkt voor veel hoger beroepsonderwijs instellingen door het hele land. De vragen die we beantwoorden liggen vooral op het vlak van studiekeuze, intake, (decentrale) selectie, studievoortgang, uitvalpreventie, door- en uitstroom in het HBO.

Op welk onderwerp heeft jouw vraag betrekking?