Intake en studiekeuzeadvies

Het belang van een goed studiekeuzeadvies en een goede intake wordt steeds groter. Zowel voor de student zelf als voor de onderwijsinstelling wordt het steeds ‘kostbaarder’ wanneer een verkeerde keuze wordt gemaakt. Hierbij gaat het enerzijds om een goede aansluiting van de vooropleiding, maar anderzijds ook om een goed keuzeproces, waarbij persoonlijke kenmerken van de leerling of student erg belangrijk zijn. NOA heeft verschillende studiekeuze- en intake-instrumenten ontwikkeld, die in het MBO ingezet kunnen worden om de instroom van studenten te verbeteren.

Producten

StartMeter MBO

Losse tests

Interesse in, of vragen over studiekeuze en intake in het (V)MBO? Graag nodigen wij je uit contact op te nemen Sophie Beerepoot, Anja Rosner of Leandro Vieira, adviseurs van NOA. Je kunt bellen met 020-5040800 of mailen naar info@noa-vu.nl.