Cookies

We helpen u graag zo goed mogelijk en gebruiken daarvoor cookies. Stel ze hieronder in. Lees meer in onze cookieverklaring.

[1]
[1]

Selectie WO

Hogescholen en Universiteiten kunnen tegenwoordig zelf selecteren voor opleidingen met een numerus fixus (met een vooraf vastgesteld aantal eerstejaars studenten).

Selectie draait om het realiseren van een zo goed mogelijke match tussen de talenten van studenten en de specifieke eisen die een opleiding aan een student stelt. NOA wordt steeds vaker ingeschakeld bij deze selectievragen. Selectie aan de poort stimuleert zelfselectie en een bewuste studiekeuze. Door selectie moeten aspirant-studenten een meer weloverwogen keuze in een vroeger stadium van het keuzeproces maken.

Nederland heeft relatief gezien nog weinig ervaring met selectie aan de poort. Het is echter zeer belangrijk dat de decentrale selectie zo eerlijk en objectief mogelijk gebeurt. Psychologische tests, zoals capaciteitentests, motivatie tests en persoonlijkheidstests, zijn volledig gestandaardiseerd en hebben een hoge voorspellende waarde.

Wat kan NOA betekenen?

Bij het bepalen van de selectiecriteria dient gekeken te worden naar de capaciteiten, competenties en eigenschappen die de opleiding vraagt van de student. Momenteel hebben verschillende onderwijsinstellingen NOA gevraagd een selectie assessment te ontwikkelen en/of de huidige selectieprocedure te verbeteren en te professionaliseren. Samen met de onderwijsinstelling wordt gekeken naar de eisen die een opleiding aan de student stelt. Daarna wordt een selectie assessment samengesteld, dat in de meeste gevallen opgebouwd is uit onderdelen van het digitale NOA assessment instrumentarium.

Uiteindelijk wordt op basis van de resultaten van het selectie assessment per student een successcore berekend. Op basis van deze score kan NOA een individuele rangordening opstellen die door DUO gebruikt kan worden voor de toelating.

Klik hier voor een voorbeeld van een rapportage van een selectie-assessment.

Colloquium doctum

NOA ondersteunt universiteiten ook bij de Colloquium doctum regeling. Deze regeling is voor studenten ouder dan 21 die niet aan de formele toelatingseisen voldoen. Klik hier voor meer informatie.

Premaster assessment

Ten slotte biedt NOA ook premaster assessments aan voor de toelating van HBO studenten die een WO master willen gaan volgen. Klik hier voor meer informatie.

Neem voor meer informatie contact op met Bibi Klug, Corine Sonke of Willem Vrooland, 020-5040800 of mail naar info@noa-vu.nl.