Studievoortgang en SLB - WO

Wanneer een student eenmaal met de studie gestart is, is een goede binding met de opleiding en mede-studenten cruciaal voor studiesucces. Vaak zijn er in het eerste half jaar al signalen die aangeven dat de student problemen ervaart. De vraag is hoe je deze signalen op tijd kunt oppikken en daarmee vroegtijdige studie-uitval kunt voorkomen. Dit kan door mentoring en het inzetten van studieloopbaanbegeleiding, maar zelfs daarmee is het lastig om alle studenten goed te kunnen volgen.

NOA heeft verschillende instrumenten die in het kader van de studieloopbaanbegeleiding kunnen worden ingezet. Een voorbeeld hiervan is het zelfreflectie assessment dat ingezet wordt als vervolg op een studiekeuzecheck of intakeassessment.

Een ander instrument is het Studievoortgang assessment. Waar het intake-assessment of de studiekeuzecheck meestal voor of op de poort wordt ingezet, wordt het Studievoortgang Assessment in januari of februari van het eerste jaar afgenomen, bijvoorbeeld in het kader van een mogelijk bindend studieadvies. 

Klik hier voor meer informatie over het Studievoortgangassessment.

Of neem contact op met Corine Sonke of Indra Newton voor meer informatie over de instrumenten die ingezet kunnen worden in het kader van studieloopbaanbegeleiding, 020 - 50 40 800.