Nieuwe normen DIT-M

NOA heeft nieuwe normgroepen ontwikkeld voor de Domeinen Interesse Test - Middelbaar niveau (DIT-M). Deze interessetest is bedoeld voor mensen in de leeftijd vanaf ongeveer 15 jaar met een opleidingsniveau van basisonderwijs tot en met afgerond Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). De DIT-M geeft een beeld van de interesse in 16 MBO domeinen en werkgerelateerde activiteiten.

Voor de ontwikkeling van de nieuwe normen voor de DIT-M zijn afnames uit 2017 en 2018 gebruikt. Hiervoor waren van meer dan 15.000 kandidaten gegevens beschikbaar.

De volgende zes normgroepen zijn nu beschikbaar: 

MBO-Jongeren (15-20 jaar) normgroepen

  • MBO Totaal (n=12.996)
  • MBO Vrouwen (n= 6.458)
  • MBO Mannen (n= 6.538)

De MBO-Jongeren normen zijn gewogen naar sekse, etnisch-culturele achtergrond (CBS groepen: Nederlandse achtergrond, westerse migratieachtergrond en niet-westerse migratieachtergrond) en studierichting/sector (vier sectoren: Economie, Techniek, Zorg & Welzijn en Landbouw).

Volwassenen (21-67 jaar) normgroepen

  • Volwassenen Totaal (n= 2.134)
  • Volwassenen Vrouwen (n= 1.271)
  • Volwassenen Mannen (n= 863)

De Volwassenen normen zijn gewogen naar sekse, etnisch-culturele achtergrond (CBS groepen: Nederlandse achtergrond, westerse migratieachtergrond en niet-westerse migratieachtergrond) en onderwijsrichting (Economie, Techniek, Zorg & Welzijn en Landbouw).