Cookies

We helpen u graag zo goed mogelijk en gebruiken daarvoor cookies. Stel ze hieronder in. Lees meer in onze cookieverklaring.

[1]
[1]

Testbeeld

Testbeeld

Algemeen

  • NOA heeft de afgelopen tijd voor verschillende opdrachtgevers maatwerk rapportages ontwikkeld. Denk hierbij aan rapportages waarbij standaard inleidende teksten over de procedure, vraagstelling en advies zijn opgenomen. Maar ook bepaalde huisstijl elementen of contactgegevens van betrokken personen. Door ons huidige systeem zijn dit soort aanpassingen eenvoudiger te realiseren en het bespaart onze opdrachtgevers veel administratieve tijd. Bent u geïnteresseerd in een eigen maatwerk rapportage, neem dan contact op met uw accountmanager.
  • Naast maatwerk rapportages is het ook mogelijk om instrumenten op maat te laten maken. Zo hebben wij onlangs voor een specifieke beroepsgroep twee instrumenten uit de HR Toolkit aangepast zodat deze beter aansluiten bij de doelgroep. Het betreft de Employability Scan en de Talent en Team Scan.
  • Deze periode van het jaar staat voor NOA in het teken van grootschalige projecten in het (hoger) onderwijs op het gebied van matching en selectie. Hiervoor zijn veel online assessments op maat samengesteld, rapportages aangepast en vindt er deskundigheidsbevordering plaats.

Onderwijs

  • Om de effectiviteit van onze tests en vragenlijsten verder te vergroten heeft NOA een vragenlijst ontwikkeld die studenten helpt bij het opstellen van leerdoelen en actiepunten. Deze vragenlijst wordt bijvoorbeeld ingezet na afloop van de studiekeuzecheck of een intaketest. De student geeft online aan in welke resultaten hij of zij zichzelf wel of niet herkent en waar hij aan gaat werken. De vragenlijst helpt enerzijds om de student actief te laten nadenken over zijn of haar resultaten en anderzijds om de acceptatie van de resultaten te vergroten. Samen met het zelf kiezen van leerdoelen komt dit de kwaliteit van de begeleiding ten goede.

Hieronder een afbeelding uit de rapportage.

 

  • Voor de website van één van onze opdrachtgevers in het MBO heeft NOA een Interesse QuickScan ontwikkeld. De test geeft in een paar minuten een indicatie van iemands interesses. In het rapport worden de resultaten direct gekoppeld aan de opleidingen die door betreffende ROC worden aangeboden.

HR sector

  • De HR Toolkit is uitgebreid met de Leiderschapsscan. Zoals uit het voorwoord van deze nieuwsbrief al blijkt, zijn er twee varianten beschikbaar: een Leiderschapspotentieel scan, voor personen die geen leidinggevende ervaring hebben en de Leiderschapsontwikkeling scan voor leidinggevenden die hun leidinggevende competenties willen verbeteren. Klik hier voor een voorbeeldrapportage.
  • Nieuw: de Persoons Profiel Scan (PPS). Met behulp van de Persoons Profiel Scan kan een inschatting gemaakt worden van de afstand tot de arbeidsmarkt en de kans op het vinden van werk. De test is goed bruikbaar om een eerste screening te maken van de mogelijkheden van werk. Er zijn twee versies beschikbaar: een QuickScan die zich richt op zelfredzaamheid en arbeidsmarktmotivatie en de uitgebreidere Scan die naar uw wensen ingedeeld wordt en meestal de volgende onderdelen bevat: Leerbaarheid, Competenties, Zelfredzaamheid en Belemmerende factoren, Taalbeheersing en Arbeidsmarkt motivatie. Voor meer informatie neemt u contact op met Edwin van den Akker, Adviseur van NOA.