Cookies

We helpen u graag zo goed mogelijk en gebruiken daarvoor cookies. Stel ze hieronder in. Lees meer in onze cookieverklaring.

[1]
[1]

Data en onderzoek NOA

Via NOA online worden dagelijks door honderden mensen tests en vragenlijsten ingevuld. Daarbij gaat het om tienduizenden vragen per dag. En dit gaat dag en nacht maar door.


U begrijpt: onze databases groeien en groeien maar. En vaak gaat het om gegevens die behoorlijk persoonlijk van aard zijn. Alle reden om de bescherming van deze gegevens zo goed mogelijk te regelen. Daarom sluiten we sinds 1 januari met al onze gebruikers een zogenaamde bewerkersovereenkomst af, zie het artikel van mijn collega Mira Golsteyn verderop in deze nieuwsbrief.
Een van de dilemma’s die we bij ons werk tegenkomen is het gebruik van data voor onderzoek. Om goede tests te kunnen (blijven) ontwikkelen is onderzoek noodzakelijk, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van nieuwe normen. Maar bijvoorbeeld ook om te kunnen onderzoeken of bepaalde groepen wel op een eerlijke manier met de tests beoordeeld worden. Dit is een van de redenen dat we behalve over bijvoorbeeld sekse, ook vragen stellen over leeftijd en geboorteland.
Bij dit onderzoek koppelen we de persoonsgegevens (zoals naam, adres, email etc.) los van de overige data. Vervolgens kunnen we prima onderzoek doen. Behalve voor de ontwikkeling van onze tests, is dit ook van belang voor wetenschappelijk onderzoek. Daarvoor werken we nauw samen met onder meer de Vrije Universiteit. Onze collega, Djurre Holtrop, promoveerde 17 mei op onderzoek naar interesse en persoonlijkheid, waarbij hij gebruik heeft gemaakt van data die door NOA zijn verzameld. De resultaten worden gepubliceerd in wetenschappelijke artikelen (zie hiervoor onze website). Omdat we inmiddels testgegevens over een groot aantal jaren hebben verzameld kunnen we ook trends in testscores vaststellen. Trends die aanwijzingen geven voor maatschappelijke ontwikkelingen en relevant zijn voor beleidsmakers op bijvoorbeeld het gebied van onderwijs of re-integratie.
Zo proberen we op verantwoorde wijze - met in achtneming van de privacy van al onze gebruikers - een bijdrage te leveren aan de wetenschap en maatschappij in bredere zin.


Remko van den Berg
Directeur NOA