Cookies

We helpen u graag zo goed mogelijk en gebruiken daarvoor cookies. Stel ze hieronder in. Lees meer in onze cookieverklaring.

[1]
[1]

Wie ben ik en wat wil ik?

Een betere afweging kunnen maken voor de vrije keuze invulling voor het derde studiejaar, dat was de aanleiding. Bij de bachelorstudie Voeding en Gezondheid aan de Wageningen Universiteit hebben de afgelopen twee jaar de tweedejaars studenten de Talentscan van NOA gebruikt.

“De vrije invulling in het derde jaar is bij onze studie bijzonder groot: 48 ECTS.” Dat wil zeggen dat studenten 48 van de 60 studiepunten die ze in een jaar moeten halen, zelf mogen invullen qua vakken die ze volgen. “Dan is het belangrijk dat studenten een goed afgewogen keuze maken en goed nadenken over welke combinaties van vakken goed bij elkaar passen, maar vooral ook over wat bij de competenties en belangstelling van de student zelf past”, zegt studieadviseur Martine Nieboer. “Wij hadden afgelopen jaar zo’n 150 studenten. Dat is te veel om iedereen in het keuzetraject persoonlijk te begeleiden. Dat heeft ook niet iedereen nodig. Maar we vinden het wel belangrijk dat onze studenten leren hoe ze goede keuzes kunnen maken. Daarom hebben we een vak van 1 ECTS waarin we deze groep hierbij begeleiden en waarin de afgelopen twee jaar de Talentscan van NOA is gebruikt.”

“De NOA Talentscan zoals wij die hebben gebruikt bestaat uit drie onderdelen: een competentietest en een persoonlijkheidstest welke gekoppeld zijn. Het idee is dat de ontwikkeling en beheersing van competenties mede gestuurd wordt door persoonlijkheidskenmerken. Het derde onderdeel is een drijfverentest.” Het grote voordeel van de Talentscan is volgens Nieboer de snelheid waarmee een persoonlijk rapport verkregen wordt. En dat grote groepen studenten het online kunnen invullen. Ook de studenten zijn blij met een snelle test. “Een ander voordeel van de Talentscan vergeleken met een kwalitatieve methode is dat de Talentscan ook inzicht geeft in competenties waar je minder goed op scoort. En erg leuk zijn de tips die studenten krijgen als ze op een onderdeel laag scoren.”

Over de samenwerking met NOA is Nieboer zeer tevreden. “Ze luisteren goed, denken mee en hebben het taalgebruik in de test voor zover mogelijk aangepast aan onze wensen. Het online systeem werkt prima, het kost weinig tijd en het is betaalbaar, ook bij grote groepen studenten.” Toch ziet Nieboer ook een aantal nadelen. “Een aantal studenten herkende zich niet in hun score en juist omdat bij deze scan een lage score ook een negatieve score betekent, werden sommigen heel ongelukkig van de uitslag. En dat is precies wat je niet wil. Het doel is dat de studenten zelfbewuster worden en een beter inzicht krijgen in hun krachten, drijfveren en competenties. Ik realiseer me dat je echte diepgang niet alleen met een online meerkeuze-test kan bereiken.”

Voor Nieboer helpt de uitslag van de Talentscan de student onvoldoende bij het proces van het naar binnen kijken: wat drijft mij, welke krachten heb ik en hoe maak ik goede keuzes. “Het was een goed traject, maar we zullen voor het vervolg van het vak, ons nu volledig gaan richten op een andere aanpak waarbij de studenten met elkaar meer de diepte ingaan en er meer nadruk wordt gelegd op het proces van reflectie.”