Cookies

We helpen u graag zo goed mogelijk en gebruiken daarvoor cookies. Stel ze hieronder in. Lees meer in onze cookieverklaring.

[1]
[1]

Meten is weten en voorspellen

Voor universiteiten is het in toenemende mate belangrijk geworden om het succes van hun studenten te kunnen voorspellen. Hoeveel studenten zullen er dit jaar afstuderen? Hoeveel ondersteunende uren van docenten zijn er nodig, enzovoorts. Hoe beter een Universiteit weet wat zij kan verwachten qua uitval, doorstroom en uitstroom, hoe beter het onderwijs hierop kan worden aangepast.

De masteropleiding Accountancy van de VU houdt al een aantal jaren bij wat de capaciteiten van studenten zijn, hoeveel instroom er is, hoeveel uitstroom, hoeveel uitval, hoeveel begeleiding er nodig is. Jacqueline van Breemen doet onderzoek naar de voorspellende waarde van deze gegevens van de opleiding Accountancy. “Op basis van algoritmes wordt een voorspelmodel ontwikkeld. Het doel van voorspellingen is de efficiency van het onderwijs te vergroten. Voorspellen van succes gaat verder dan een cognitieve capaciteitentest voor de juiste match tussen student en studie, of tussen werkgever en werknemer.”

Bij verklarende modellen wordt er gekeken naar cognitieve capaciteiten, persoonlijke kenmerken en motivatie en op basis daarvan worden verklaringen gegeven voor bijvoorbeeld uitval of succes. Voor de efficiëntie van het onderwijs is het interessanter om voorspellingen te kunnen doen over het risico op uitval of de verwachtte behoefte aan extra ondersteuning.

De voorspellingen vinden plaats op basis van algoritmen gebaseerd op de data van de studenten van de afgelopen jaren. “Dat levert al veel informatie op. Maar er is nog veel meer mogelijk. De resultaten van cognitieve capaciteitentests, persoonlijkheidskenmerken en competenties zitten in het model. En daar werken wij mee. Er zijn echter binnen de opleiding veel meer gegevens bekend. De hoeveelheid uitval, doorstroom en ondersteuning bijvoorbeeld zijn wel bekend maar worden nog niet in kaart gebracht.”

Hoe meer specifieke data wij krijgen, hoe nauwkeuriger we voorspellingen kunnen doen. Daar liggen nog veel mogelijkheden. Maar voorlopig onderzoeken we hoe groot de voorspellende waarde is van de cognitieve capaciteiten-, de persoonlijkheids- en de competentietest.” En de eerste resultaten zijn veel belovend, uit het onderzoek van het afgelopen jaar bleek een goede voorspellende waarde (r= .49). Van de studenten die ingedeeld werden met behulp van het model in de categorie ‘Hoge kans op succes’ bleek 76% ook inderdaad een gemiddeld cijfer hoger dan 6 gehaald te hebben. Terwijl van de studenten die ingedeeld werden in de categorie ‘Lage kans op succes’ slechts 29% een gemiddeld cijfer hoger dan 6 haalde.

Nieuws itemsColumn Remko van den Berg
Voorspellen van succes - Dan Asfar, de nieuwe promovendus NOA
Meten is weten én voorspellen - Het voorspellen van studiesucces
Voorspellen bij de Brandweer - welke kandidaten passen het best bij de organisatie
Testnieuws
NOA in beeld