Privacy en persoonsgegevens

Privacy

Wat doet NOA?

NOA is een psychologisch adviesbureau. Wij maken psychologische tests die u online kunt maken. Tevens verzorgen wij assessments en trainingen. Ook doen wij wetenschappelijk onderzoek naar werk en studie.

Wat zijn persoonsgegevens eigenlijk?

Persoonsgegevens zijn gegevens over u. Dus bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, uw studentnummer of uw personeelsnummer. Ook uw BSN, uw pasfoto, uw medische gegevens, uw bankrekeningnummer en uw IP-adres zijn voorbeelden van persoonsgegevens.

Welke regels gebruikt NOA bij het beschermen van mijn persoonsgegevens?

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staan regels beschreven die gaan over de bescherming van persoonsgegevens. Wij houden ons aan die regels. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) let erop dat Nederlandse organisaties zich aan die wet houden.

Welke persoonsgegevens gebruikt NOA?

NOA gebruikt persoonsgegevens als naam en emailadres. NOA vraagt echter ook naar uw geboortedatum en uw opleidingsniveau. Dat zijn normale persoonsgegevens. Ook vraagt NOA bijvoorbeeld in welk land u bent geboren en in welk land uw ouders zijn geboren. Dat zijn zogenaamde ‘bijzondere persoonsgegevens’.

Wat doet NOA met mijn persoonsgegevens?

NOA slaat uw persoonsgegevens op. Ook slaan wij de resultaten op van de psychologische tests die u via NOA aflegt. Uw persoonsgegevens en uw testresultaten worden aan elkaar gekoppeld. Deze informatie kunnen wij gebruiken om een rapport te maken van uw testresultaten. Dat rapport en uw testresultaten worden alleen aan u gegeven en aan de organisatie die u heeft gevraagd de psychologische test af te leggen. NOA vraagt naar bijzondere persoonsgegevens omdat NOA wil onderzoeken of de testresultaten van mensen met verschillende leeftijden, opleidingsniveaus en etnische afkomst vergelijkbaar zijn. Wij kunnen uw persoonsgegevens en de testresultaten ook gebruiken om uw resultaten te vergelijken met de resultaten van anderen. Wij onderzoeken daarmee bijvoorbeeld welke persoonlijke eigenschappen succes in werk of studie voorspellen.

Ik heb een assessment afgelegd bij NOA. Wat doet NOA met het assessmentrapport?

De assessmentpsycholoog zal de resultaten met u bespreken en u het conceptrapport toesturen. Wij sturen uw assessmentrapport pas door naar de opdrachtgever als u ons daarvoor schriftelijk toestemming hebt gegeven. Het geven van telefonische toestemming is niet voldoende.

Ik wil geen persoonsgegevens aan NOA geven maar wel een psychologische test afleggen.

Dat kan helaas niet. Psychologische tests van NOA worden afgestemd op uw persoonlijke situatie. Alleen dan kunnen uw testresultaten goed begrepen worden.

Mijn persoonsgegevens buiten NOA

NOA geeft uw persoonsgegevens alleen door aan de organisatie die u heeft gevraagd de psychologische test of tests af te leggen en aan uzelf.

Gebruikt NOA mijn persoonsgegevens voor commerciële doeleinden?

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan andere organisaties of bedrijven.

Zal NOA in de toekomst mijn persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden?

Ook in de toekomst zullen wij uw persoonsgegevens niet aan andere organisaties of bedrijven verkopen.

Gebruikt NOA cookies?

Op de website www.noa-vu.nl gebruiken wij drie typen cookies: social media cookies, analytische cookies en functionele cookies. Op onze website leest welke cookies wij gebruiken en waarom. Als u geen cookies wilt ontvangen van www.noa-vu.nl dan kunt u dat instellen in uw browser. Ook op ons testplatform www.noa-online.net gebruiken wij cookies. Sommige psychologische tests moeten binnen een bepaalde tijd worden gemaakt. Wij gebruiken cookies om te controleren of u voldoende tijd heeft gekregen om zo’n test te maken. Ook gebruiken wij bijvoorbeeld cookies om te zorgen dat gebruikers na een eventuele storing de test normaal kunnen hervatten. Als u geen cookies wilt ontvangen van www.noa-online.net dan kunt u dat instellen in uw browser. Dit kan echter de werking van NOA Online dusdanig beïnvloeden dat het afleggen van een test sterk bemoeilijkt wordt.

Hoe lang bewaart NOA mijn persoonsgegevens?

Resultaten van psychologische tests blijven meestal twee jaar geldig. Wij bewaren uw persoonsgegevens en uw testresultaten daarom maximaal twee jaar. Met bepaalde opdrachtgevers hebben wij afgesproken om persoonsgegevens al eerder te vernietigen of juist langer te bewaren in verband met onderzoek dat uitgevoerd wordt.

Wat gebeurt er na twee jaar?

Na twee jaar vernietigen wij uw persoonsgegevens. Uw testresultaten zijn daarna dus niet meer aan u gekoppeld. Wij bewaren de losgekoppelde testresultaten om onderzoek te kunnen doen naar onze tests en om de kwaliteit van onze tests te verbeteren.

Welke rechten heb ik als NOA mijn persoonsgegevens heeft opgeslagen?                                

  • u heeft het recht uw persoonsgegevens bij NOA in te zien
  • u heeft het recht uw persoonsgegevens bij NOA te laten corrigeren
  • u heeft het recht uw persoonsgegevens bij NOA te laten verwijderen

Wilt u uw persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen? Neem dan contact op met de organisatie waarbij of waarvoor u de test hebt afgelegd.

Bij fraude en misbruik

Bij (vermoeden van) fraude of misbruik van ons online platform, kan NOA persoonsgegevens doorgeven aan politie en justitie. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens als naam, geboortedatum en IP-adres.

Veilig

NOA doet haar uiterste best uw persoonsgegevens goed te beveiligen. NOA gebruikt daarvoor moderne middelen en werkt samen met externe deskundigen op dit gebied. Wij hebben maatregelen genomen tegen verlies van uw persoonsgegevens.

Vertrouwelijk

Alle medewerkers van NOA zijn geschoold in correct gebruik van persoonsgegevens. Ook hebben zij een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Zij gaan zorgvuldig om met de gegevens die u aan NOA geeft. Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt door medewerkers die daarvoor toestemming hebben.

Wat doet NOA als er iets mis gaat bij de bescherming van mijn persoonsgegevens?

Wij doen er alles aan om dat te voorkomen. Als er toch iets misgaat dan zullen wij de Autoriteit Persoonsgegevens daarover direct informeren. Als dat nodig is zullen wij u ook informeren.

Ik wil graag extra informatie over de bescherming van persoonsgegevens bij NOA

Dat kan. U kunt contact opnemen met NOA op telefoonnummer 020 – 50 40 800 of op info@noa-vu.nl Wij zullen binnen vijf werkdagen reageren op uw vraag of opmerking.