Cookies

We helpen u graag zo goed mogelijk en gebruiken daarvoor cookies. Stel ze hieronder in. Lees meer in onze cookieverklaring.

[1]
[1]

Inburgeren volgens de drie P’s van Workconnection

Sinds de invoering van de Inburgeringswet in 2013 is er sprake van ‘eigen verantwoordelijkheid’ voor de inburgering van statushouders en hebben gemeenten veelal hun verantwoordelijkheid voor de inburgering losgelaten. In de praktijk blijkt dat niet zo gemakkelijk voor statushouders. Veel nieuwe Nederlanders spreken de taal slecht, hebben geen werk en kampen met gezondheidsproblemen. Doordat ze weinig contact met Nederlanders hebben leven ze vaak geïsoleerd en blijven ze lang afhankelijk van uitkeringen, met passiviteit tot gevolg. Bij de inburgeraar ontbreekt niet zelden ook een realistisch beeld van wat in Nederland wenselijk en mogelijk is. Maar ook bij de gemeenten schort het soms aan kennis over een aanpak die perspectief kan bieden. 

Daarom heeft Workconnection, met inzet van NOA assessments, bij een aantal Nederlandse gemeenten een inburgeringstraject opgezet met als basis de drie P’s: participatie van de inburgeraar, persoonlijke ondersteuning en een planmatige aanpak. Een benadering die aansluit op de nieuwe Wet Inburgering van minister Koolmees die in januari 2021 van kracht zal worden.

“Participatie in de maatschappij en op de arbeidsmarkt lukt alleen met realistische doelen”, zegt Carel Plas, eigenaar en directeur van Workconnection. “Voor een succesvolle inburgering moet je niet alleen een redelijke gezondheid hebben en voldoende kennis van de Nederlandse taal, maar ook een realistisch beeld van wat je in Nederland wil en kan gaan doen. En in staat zijn om je verwachtingen bij te stellen aan de realiteit. Als iemand in het verleden chirurg was, verwacht hij of zij dat hier ook weer te kunnen zijn, maar dat is niet zomaar mogelijk. Ook het beginnen van een eigen bedrijf wordt vaak genoemd als mogelijkheid, zonder te weten wat daarbij komt kijken. Eigenlijk is in alle beroepen aanvullende scholing en taalonderwijs nodig. Dat kan voor de inburgeraars zwaar tegenvallen en tot impasse of zelfs depressie leiden. Hoe eerder mensen zich dat realiseren hoe groter de kans is op een succesvolle inburgering”.

Het opbouwen en vasthouden van motivatie is dus een belangrijke succesfactor bij inburgering. Daarop zijn de overige twee P’s gericht, persoonlijke ondersteuning van de inburgeraar en een planmatige aanpak. Het totale integratietraject wordt bij Workconnection opgedeeld in behapbare brokjes met realiseerbare tussendoelen. Zo blijven mensen er in geloven.

Plas: “Zo’n aanpak lukt alleen in een intensief traject waarin alle partijen die betrokken zijn bij de inburgering met elkaar samenwerken.” En daar valt bij veel gemeenten nog het nodige te verbeteren. Vaak nemen verschillende afdelingen elk een afzonderlijk stukje van de integratie voor hun rekening en communiceren niet met elkaar, waardoor een compleet beeld van de asielzoeker of statushouder ontbreekt.

“Met de benadering van Workconnection kijken we naar het totale plaatje, we bieden een aanpak van interactie en samenhang”, zegt Plas. “We brengen de gezondheid van de cliënt en eventuele bijzondere problematieken in beeld en kijken naar de kennis, vaardigheden en leerbaarheid van de cliënt en de kansen om die in te zetten op de Nederlandse arbeidsmarkt. Daarvoor maken we gebruik van de assessments van NOA. Die kunnen in de eigen taal of in het Engels worden afgenomen en zijn cultuurneutraal.”

Op basis van zo’n analyse wordt een integraal plan van aanpak opgesteld waar alle partijen zich dan aan verbinden. Workconnection speelt vervolgens een actieve rol bij de uitvoering, het ondersteunt bij het vinden van betaald werk maar ook bij het aanbieden van scholing en taal- en werkstages en alles wat verder helpt om een zelfstandig bestaan in Nederland op te bouwen. Ook daarin is integraliteit belangrijk. “Het leren van de taal uit een boekje is niet zinvol als de vaktermen van je beroep er niet in voorkomen en je leert de taal het best in de dagelijkse praktijk en in contact met Nederlandse mensen. Workconnection kan daarbij de nodige expertise, begeleiding en ondersteuning leveren voor een succesvol inburgeringstraject.”

Een van de gemeenten die samenwerkt met Workconnection is het Drentse Tynaarlo. “In Tynaarlo hebben we in drie maanden tijd het volledige bestand van inburgeraars, 110 mensen, opgeroepen voor een individueel gesprek, vervolgens assessments uitgevoerd en op maat een integraal plan van aanpak opgesteld, waarbij de uitkomst van de nul-meting bepalend is voor het uit te voeren beleid en voor de betrokken keten-organisaties’, zegt Carel Plas. “Zo kom je uit de impasse van het wachten op volgende stappen of nader overleg en advies. De gemeente is er blij mee omdat ze nu voor iedereen een duidelijk traject voor ogen heeft en weet waar de risico’s en kansen zitten. En de statushouders zijn blij omdat ze een nieuw perspectief hebben en echt aan de slag kunnen met het inburgeren en opbouwen van een nieuw leven.”