Cookies

We helpen u graag zo goed mogelijk en gebruiken daarvoor cookies. Stel ze hieronder in. Lees meer in onze cookieverklaring.

[1]
[1]

NOA in Beeld

Op 31 oktober was het COTAN jubileum symposium, met als titel 'Beslissen door mens of machine: de controverse tussen statistische en klinische predictie'. NOA heeft het symposium gesponsord en stond er als testleverancier met een stand. Collega Anja Rosner nam vanuit NOA deel aan de paneldiscussie.

Op 5 november organiseerde NOA een onderwijssymposium met als thema: De student in beeld: Welzijn, matching en diversiteit. Aan bod kwamen o.a. algoritmes en (g)een optimale match, nieuwe testmethoden en suïcidepreventie in het onderwijs. Het was een drukke (150 deelnemers), interessante en vooral inspirerende middag! Klik hier voor meer informatie over het symposium.

Op 7 november verzorgde Dan Asfar een workshop over assessments voor vluchtelingen tijdens een expertmeeting van het NIP met als thema: Statushouders aan het werk.

NOA is één van de drie winnaars van de AI x Recruitment Challenge NSvP! (Nederlandse Stichting voor Psychotechniek)
Is selecteren met behulp van artificiële intelligente (AI) eerlijk? Met haar project wil Jacqueline van Breemen een antwoord krijgen op de vraag hoe eerlijk selectiebeslissingen zijn. Daarvoor gaat ze de eerlijkheid van drie verschillende selectiemethoden vergelijken: AI en twee meer traditionele methoden. Ze doet dit samen met collega’s van NOA en partner 3DUniversum. Klik hier voor meer informatie.

Nieuwkomers aan de slag
NOA is een van de deelnemende partijen in een mooi nieuw samenwerkingsverband dat de participatie van nieuwkomers wil bevorderen ‘Nieuwkomers aan de slag’. Hierin werken vijf partijen met elkaar samen om gemeenten een brede intake te bieden. Ze ondersteunen overheidsinstanties niet alleen op uitvoerend vlak, maar ook op bestuurlijk en beleidsmatig niveau. Qua kennis en expertise zijn de partijen complementair aan elkaar. De vijf participerende partijen zijn: Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Amsterdam UvA BV (ITTA), Workconnection, Bas Schuiling Consultancy, Nel Buis en NOA. Klik hier voor meer informatie.

Nieuwe Wet Inburgering
Januari 2021 wordt de Nieuwe Wet Inburgering ingevoerd. Vanaf deze datum zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inburgering van hun nieuwkomers. Divosa organiseerde op 10 oktober het congres ‘Samen inburgeren’ voor professionals binnen gemeenten en partners in de vluchtelingketen die zich bezighouden met inburgering. Er was tijdens het congres veel aandacht voor de toekomstige rol van gemeenten en hoe ze zich daarop kunnen voorbereiden. NOA was aanwezig om de Persoonsprofielscan Vluchtelingen (PPS-V) onder de aandacht te brengen. Dit door NOA ontwikkelde digitale assessment helpt bij het in kaart brengen van opleiding, werkervaring, taalniveau en mogelijke kansen en belemmeringen bij het betreden van de Nederlandse arbeidsmarkt of het volgen van een opleiding. En er waren op het congres meerdere gemeenten en bedrijven aanwezig die de PPS-V al inzetten om een goed beeld te krijgen van de kandidaat en op basis daarvan een passend vervolgtraject aan te bieden, in de richting van taal, opleiding, werk of zorg.

Slim samenwerken bij inburgering
Op maandag 18 november verzorgt collega Dan Asfar samen met Carel Plas van Workconnection op het symposium Slim samenwerken bij inburgering een presentatie met als titel: Hoe een goede analyse op inburgering leidt tot praktische adviezen.