Cookies

We helpen u graag zo goed mogelijk en gebruiken daarvoor cookies. Stel ze hieronder in. Lees meer in onze cookieverklaring.

[1]
[1]

NOA in Beeld - juni 2019

Save the dates

  • Dinsdag 8 oktober: NOA Klantendag gebruikers PPS en PPS-V
  • Dinsdag 5 november: NOA Onderwijsseminar (middag), spreker o.a. Prof. Dr Marise Born

Welke persoonlijke eigenschappen voorspellen hoe snel een vluchteling de Nederlandse taal leert?

NOA-promovendus Dan Asfar heeft in samenwerking met universitair hoofddocent Janneke Oostrom en hoogleraren Marise Born en Mark van Vugt (Vrije Universiteit Amsterdam) getracht deze vraag te beantwoorden met data van meer dan 1500 Syrische en Eritrese vluchtelingen in Nederland. Maandag 17 juni werd hun onderzoek gepubliceerd in een speciale uitgave van The European Journal of Social Psychology, het wetenschappelijke psychologie tijdschrift. De auteurs vonden onder meer dat cognitieve capaciteiten, werkmotivatie en psychisch welbevinden positief samenhangen met de Nederlandse taalbeheersing van vluchtelingen. Cognitieve capaciteiten hangt het sterkst samen met de Nederlandse taalbeheersing.

Voor dit onderzoek hebben Dan Asfar en zijn coauteurs gebruik gemaakt van de data die is verzameld aan de hand van het PPS-V-assessment van NOA. De huidige onderzoeksbevindingen benadrukken het belang van een individueel assessment bij vluchtelingen om mogelijkheden en belemmeringen te ontdekken voor taal-, studie- en werktrajecten. In vervolgonderzoek wil Dan Asfar de voorspellende waarde van de psychologische instrumenten van NOA onder vluchtelingen testen voor andere integratie uitkomsten zoals studie- en werksucces.

Het artikel is openbaar gepubliceerd (Open Access) en te lezen op deze pagina.

Meet-up Digitalisering van het MBO 

13 juni organiseerde het Ministerie van OCW een meet-up ‘Digitalisering van het MBO’ met als doel een gezamenlijke brainstorm over wat OCW zou kunnen bijdragen om van de digitalisering in het mbo een succes te maken.

Anja Rosner, die voor NOA de (digitale) ontwikkelingen in het mbo bijhoudt, was hierbij aanwezig. De rode draad tijdens de meet-up waren de door de MBO Raad geformuleerde actiepunten: trots, vertrouwen, lef en digitalisering. Deze werden in de loop van de dag aangevuld met quotes en actiepunten vanuit de brainstorm sessies.

“Tijdens de meet-up werd duidelijk dat het thema digitalisering in het onderwijs zeer breed is en de meningen, feiten en emoties over dit onderwerk zeer divers zijn. Een duidelijke visie ontbreekt nog. En beleid loopt ver achter de  ontwikkeling aan. Terwijl onderwijsinstellingen juist behoefte hebben aan duidelijke richtlijnen over dit thema”, zegt Rosner. “Het zou mooi zijn als dit soort brainstorm sessies  een bijdrage kunnen leveren aan een heldere visie.”

Presentatie Het Onderwijscongres 16 mei 2019

Op de eerste editie van Het Onderwijscongres in het Philips stadion heeft Breda University of Applied Sciences in samenwerking met NOA een presentatie gegeven met als titel ‘Matchen of Selecteren? Vallen en Opstaan’. Sinds 2013 wordt als onderdeel van de selectieprocedure een online assessment van NOA ingezet. Corine Sonke gaf onder meer uitleg over de inhoud van het assessment.