Cookies

We helpen u graag zo goed mogelijk en gebruiken daarvoor cookies. Stel ze hieronder in. Lees meer in onze cookieverklaring.

[1]
[1]

Testnieuws

NOA app live!

De nieuwe NOA app (android) is ontwikkeld om mensen een beeld te geven van de verschillende NOA tests. De app kan ook gebruikt worden ter voorbereiding op een assessment. De app is te downloaden in de Google Play Store, zoek naar ‘NOA app’. Of klik hier: https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.flores.noa_app

Onderwijs

 • In de vorige nieuwsbrief werd de Studiethermometer belicht, een instrument om vroegtijdig studiedruk te signaleren bij studenten. Inmiddels zijn enkele klanten gestart met een pilot met dit nieuwe instrument. Heeft u ook interesse in een pilot, neem dan contact op met uw accountmanager.
 • Naast de bestaande motivatievragenlijst is er nu een andere motivatievragenlijst beschikbaar. De Studie Motivatietest (SMT) geeft inzicht in de mate waarin verschillende vormen van motivatie van invloed zijn op iemands gedrag binnen een studie. Deze test gaat over wat iemand motiveert als het om de studie en studeren gaat. Het gaat daarbij om vragen als ‘Wat vind je leuk en wat motiveert je?’ ‘Waar krijg je energie van als je denkt over je studie, het leren zelf, je omgang met medestudenten en wat je er later mee kunt?’ Er worden steeds drie uitspraken getoond, die in volgorde gezet worden van meest passend tot minst passend. Dit levert een beeld op van welke vormen van motivatie voor iemand het meest belangrijk en welke het minst belangrijk zijn.
 • Een andere nieuwe test is de Sociaal Inzicht Test – Studiesituaties (SIT-S). Dit is een zogenaamde situational judgement test en meet het inzicht in sociale situaties zoals die in het onderwijs voorkomen. Het gaat om situaties waarin sociale competenties zoals samenwerken, assertiviteit en integriteit van belang zijn. Het achterliggende idee is dat wanneer een student een goed inzicht heeft in wat in dergelijke situaties het meest effectief is, studenten dit gedraag ook eerder zullen vertonen. Uit wetenschappelijk onderzoek komt naar voren dat situational judgement tests toegevoegde waarde hebben bij de voorspelling van studie- en werksucces.
 • Ieder jaar is dit de periode van het jaar waarin veel afnames plaatsvinden in het kader van de selectie en matching. Ook dit jaar zijn wij weer betrokken bij veel online selectie- en matchingsassessments. Een trend die wij hierin zien is dat dit steeds vaker een combinatie wordt van standaard NOA instrumenten en maatwerk toetsen en vragenlijsten die worden ingebouwd in het testsysteem NOA Online.
 • Een vraag die wij regelmatig van onze klanten krijgen is hoe studenten aangezet kunnen worden om actief te reflecteren op de resultaten van hun online matchingsassessment. De reflectievragenlijst is een instrument dat dit proces kan ondersteunen. Samen met de rapportage ontvangt de student een uitnodiging om de reflectievragenlijst in te vullen. In de reflectievragenlijst wordt de student gevraagd of hij/zij zich herkent in de resultaten van, bijvoorbeeld, de motivatievragenlijst of de competentievragenlijst. Wanneer men zich niet herkent, dan volgen er aanvullende vragen waarbij men kan aangeven hoe men zichzelf inschat en een toelichting kan geven. Tevens kan men ontwikkeltips selecteren en ook zelf formuleren. Na de afronding van de reflectievragenlijst is er direct een rapportage beschikbaar waarin ook de reflectie van de student is opgenomen. Hiermee vormt het een goed startpunt voor een gesprek en/of belgeleiding.
 • Soms zijn er omstandigheden waardoor aankomende studenten niet aanwezig kunnen zijn bij de afnames op de instelling/opleiding. Door samenwerking met een andere partij hebben wij nu de mogelijkheid om deze afnames onder toezicht (proctored) op de eigen locatie van de student te laten plaatsvinden. Dit is bijvoorbeeld nuttig voor studenten die zich in het buitenland bevinden.
 • Van de MCT-M en de MCT-H zijn verschillende versies ontwikkeld. Dit maakt het, bijvoorbeeld, gemakkelijker om een controletest in te zetten of om aan verschillende groepen studenten verschillende versies aan te bieden. Op dit moment zijn er verschillende versies voor een aantal subtests. Uiteindelijk zullen voor de volledige MCT-M en MCT-H verschillende versies beschikbaar zijn.
 • De talen waarin de MCT-M en de MCT-H beschikbaar zijn worden verder uitgebreid. Behalve de beschikbare Nederlandse, Engelse, Arabische, Farsi en Tigrinya versies, zijn nu ook Frans-, Duits- en Spaanstalige versies beschikbaar. Elders in deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan wat het betekent om een (capaciteiten)test te vertalen.
 • Wist u dat bij steeds meer instellingen en opleidingen in het hoger onderwijs in Nederland de capaciteitentest van NOA wordt ingezet als onderdeel van het 21-plus toelatingsonderzoek? Daarnaast hebben wij vaktoetsen ingebouwd voor deze toelatingsonderzoeken.
 • Sinds enige tijd bieden wij open trainingen testgebruik voor het mbo aan. Inmiddels heeft er een aantal succesvolle trainingen plaatsgevonden. Interesse? De nieuwe data voor april en mei zijn inmiddels bekend! De data voor de trainingen vindt u hier.

HR

 • Wist u dat wij voor één van onze klanten voor verschillende grootschalige selectieprojecten niet alleen een online selectie-assessment hebben samengesteld, maar ook rangordeningen hebben berekend? Deze rangordeningen worden berekend op basis van een beslismodel waarin de scores op de verschillende onderdelen worden gewogen afhankelijk van hoe belangrijk deze zijn voor de toekomstige functie. De rangordening is vervolgens gebruikt om te bepalen wie er voor een gesprek uitgenodigd wordt.
 • Sinds begin van dit jaar worden een door NOA ontwikkeld online assessment en praktijkopdrachten ingezet voor kandidaten die in de kinderopvang willen werken, maar niet (meer) over de juiste diploma’s beschikken. Dit meetinstrument bestaat uit enkele standaard onderdelen en enkele maatwerkonderdelen, die door NOA zijn ontwikkeld. Klik hier voor meer informatie.

 Re-integratie

 • NOA heeft een modulaire PPS-V geïntroduceerd, zie het artikel hierover in deze nieuwsbrief.