Cookies

We helpen u graag zo goed mogelijk en gebruiken daarvoor cookies. Stel ze hieronder in. Lees meer in onze cookieverklaring.

[1]
[1]

Privacy, persoonsgegevens en voorwaarden

Wat doet NOA?

NOA is een psychologisch adviesbureau. Wij maken psychologische tests die u online kunt maken. Tevens verzorgen wij assessments en trainingen. Ook doen wij wetenschappelijk onderzoek naar de kwaliteit van onze tests en vragenlijsten. Bijvoorbeeld om te onderzoeken of de tests eerlijk zijn of om nieuwe normgroepen op te stellen.

Wat zijn persoonsgegevens eigenlijk?

Persoonsgegevens zijn gegevens over u. Dus bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, uw studentnummer of uw personeelsnummer. Ook uw BSN, uw pasfoto, uw medische gegevens, uw bankrekeningnummer en uw IP-adres zijn voorbeelden van persoonsgegevens.

Welke regels gebruikt NOA bij het beschermen van mijn persoonsgegevens?

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staan regels beschreven die gaan over de bescherming van persoonsgegevens. Wij houden ons aan die regels. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) let erop dat Nederlandse organisaties zich aan die wet houden.

Welke persoonsgegevens gebruikt NOA?

NOA gebruikt persoonsgegevens als naam en emailadres. NOA vraagt echter ook naar uw leeftijd en uw opleidingsniveau. Dat zijn normale persoonsgegevens. Ook vraagt NOA bijvoorbeeld in welk land u bent geboren en in welk land uw ouders zijn geboren. Dat zijn zogenaamde ‘bijzondere persoonsgegevens’. Het is niet verplicht om de vragen naar leeftijd, opleidingsniveau en de vragen naar geboorteland in te vullen. De vragen naar naam en e-mailadres hebben wij nodig om een persoonlijke rapportage te kunnen maken.

Wat doet NOA met mijn persoonsgegevens?

NOA slaat uw persoonsgegevens op. Ook slaan wij de resultaten op van de psychologische tests die u via NOA aflegt. Uw persoonsgegevens en uw testresultaten worden aan elkaar gekoppeld. Deze informatie kunnen wij gebruiken om een rapport te maken van uw testresultaten. Dat rapport en uw testresultaten worden alleen aan u gegeven en aan de organisatie die u heeft gevraagd de psychologische test af te leggen.

NOA vraagt naar bijzondere persoonsgegevens omdat NOA wil onderzoeken of de tests eerlijk zijn. Bijvoorbeeld om te onderzoeken of de  testresultaten van mensen met verschillende leeftijden, opleidingsniveaus en etnische afkomst vergelijkbaar zijn. Wij kunnen de testresultaten ook gebruiken om normgroepen te maken. En wij onderzoeken of de tests bijvoorbeeld succes in werk of studie voorspellen. Dit onderzoek gebeurt altijd geanonimiseerd. In het onderzoek gebruiken wij dus niet uw naam en e-mailadres.

Ik heb een assessment afgelegd bij NOA. Wat doet NOA met het assessmentrapport?

De assessmentpsycholoog zal de resultaten met u bespreken en u het conceptrapport toesturen. Wij sturen uw assessmentrapport pas door naar de opdrachtgever als u ons daarvoor schriftelijk toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld via e-mail. U kunt niet telefonisch toestemming geven.

Ik wil geen persoonsgegevens aan NOA geven maar wel een psychologische test afleggen.

Enkele persoonsgegevens (zoals naam en e-mailadres) zijn noodzakelijk om de test te kunnen maken. Als u deze niet wil geven, dan kunt u helaas de test niet maken.  U bent niet verplicht om de andere persoonsgegevens (zoals leeftijd, opleiding en geboorteland) in te vullen. Ook vragen wij u om toestemming om uw gegevens te gebruiken voor onderzoek.

Mijn persoonsgegevens buiten NOA

NOA geeft uw persoonsgegevens alleen door aan uzelf en, als daar afspraken over zijn gemaakt, aan de organisatie die u heeft gevraagd de psychologische test of tests af te leggen.

Gebruikt NOA mijn persoonsgegevens voor commerciële doeleinden?

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan andere organisaties of bedrijven.

Zal NOA in de toekomst mijn persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden?

Ook in de toekomst zullen wij uw persoonsgegevens niet aan andere organisaties of bedrijven verkopen.

Gebruikt NOA cookies?

Op de website http://www.noa-vu.nl gebruiken wij drie typen cookies: analytische cookies, functionele cookies en een marketing cookie (Google Recaptcha). Op onze website www.noa-vu.nl leest u welke cookies wij gebruiken en waarom. U kunt daar aangeven welke cookies u wilt accepteren. Ook op ons testplatform https://www.noa-online.net gebruiken wij cookies. Sommige psychologische tests moeten binnen een bepaalde tijd worden gemaakt. Wij gebruiken cookies om te controleren of u voldoende tijd heeft gekregen om zo’n test te maken. Ook gebruiken wij bijvoorbeeld cookies om te zorgen dat gebruikers na een eventuele storing de test normaal kunnen hervatten. Als u geen cookies wilt ontvangen van www.noa-online.net dan kunt u dat instellen in uw browser. Dit kan echter de werking van NOA Online dusdanig beïnvloeden dat het afleggen van een test sterk bemoeilijkt wordt.

Hoe lang bewaart NOA mijn persoonsgegevens?

Resultaten van psychologische tests blijven gemiddeld twee jaar geldig. Met opdrachtgevers hebben wij afgesproken hoe lang wij de persoonsgegevens bewaren. Wij bewaren uw persoonsgegevens en uw testresultaten maximaal zes jaar.

Wat gebeurt er na afloop van de bewaartermijn?

Na het verlopen van de bewaartermijn worden de persoonsgegevens gescheiden van de testresultaten. De persoonsgegevens worden na deze scheiding vernietigd waarmee de testresultaten geanonimiseerd worden. Een geanonimiseerde kandidaat is niet meer te herleiden tot een persoon. De testgegevens kunnen op deze manier echter nog wel gebruikt worden voor onderzoek. Eenmaal per jaar worden door NOA alle kandidaten geanonimiseerd waarvan de bewaartermijn is afgelopen.

Welke rechten heb ik als NOA mijn persoonsgegevens heeft opgeslagen?                                

  • u heeft het recht uw persoonsgegevens bij NOA in te zien
  • u heeft het recht uw persoonsgegevens bij NOA te laten corrigeren
  • u heeft het recht uw persoonsgegevens bij NOA te laten verwijderen
  • u heeft het recht uw toestemming om de gegevens voor onderzoek te gebruiken in te trekken

Wilt u uw persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen? Neem dan contact op met de organisatie waarbij of waarvoor u de test hebt afgelegd.

Wilt u uw toestemming om de gegevens voor onderzoek te gebruiken intrekken? Dan kunt u contact opnemen met NOA via 020-5040800 of info@noa-vu.nl.

Bij fraude en misbruik

Bij (vermoeden van) fraude of misbruik van ons online platform, kan NOA persoonsgegevens doorgeven aan politie en justitie. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens als naam, geboortedatum en IP-adres.

Veilig

NOA doet haar uiterste best uw persoonsgegevens goed te beveiligen. NOA gebruikt daarvoor moderne middelen en werkt samen met externe deskundigen op dit gebied. Wij hebben maatregelen genomen tegen verlies van uw persoonsgegevens.

Vertrouwelijk

Alle medewerkers van NOA zijn geschoold om correct om te gaan met persoonsgegevens. Ook hebben zij een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Zij gaan zorgvuldig om met de gegevens die u aan NOA geeft. Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt door medewerkers die daarvoor toestemming hebben.

Wat doet NOA als er iets mis gaat bij de bescherming van mijn persoonsgegevens?

Wij doen er alles aan om dat te voorkomen. Als er toch iets misgaat dan zullen wij de organisatie die gevraagd heeft een test te maken en/of de Autoriteit Persoonsgegevens daarover direct informeren. Als dat nodig is zullen wij u ook informeren.

Ik wil graag extra informatie over de bescherming van persoonsgegevens bij NOA

Dat kan. U kunt contact opnemen met NOA op telefoonnummer 020-5040800 of op info@noa-vu.nl Wij zullen binnen vijf werkdagen reageren op uw vraag of opmerking.