Employabilityscan

Brengt medewerkers in beweging!

InzetbaarheidDe Employabilityscan is een instrument om medewerkers hun inzetbaarheid in kaart te laten brengen. Aspecten die van invloed zijn op de inzetbaarheid van medewerkers, zijn de eigenschappen van de medewerker en factoren van buitenaf. Brede inzetbaarheid is zeer wenselijk in een tijd waarin verandering aan de orde van de dag is.

In nog geen 15 minuten geeft de Employabilityscan inzicht in hoeverre iemand in staat is zich te bewegen binnen de organisatie. De resultaten vormen daarmee een goed startpunt voor zelfreflectie en/of gesprekken over (loopbaan)ontwikkeling.

Externe factorenBijzonder aan het instrument is dat er aandacht is voor invloeden van buitenaf, zoals de aard van het werk en steun uit de werk- en privéomgeving. De meeste instrumenten gaan niet verder dan een beschrijving van sterke en zwakke eigenschappen van de medewerker zelf, bijvoorbeeld de mate van ambitie. De Employability Scan gaat hiermee een stap verder.

Ook de aandacht voor de praktische inzetbaarheid onderscheidt de Employabilityscan van vergelijkbare instrumenten. Het betreft hier mobiliteit, bijvoorbeeld de bereidheid van een medewerker om een opleiding te volgen of op verschillende locaties te werken.

Antwoorden uit Employabilityscan:

• Is een werknemer in staat te bewegen in zijn of haar loopbaan?
• Wordt de werknemer in staat gesteld te bewegen?

• Wordt aan praktische voorwaarden voldaan om te bewegen?

Neem voor meer informatie contact op met Frans van der Pluijm, 020-5040800. 

Zie voorbeeld rapport hieronder.