Online selectie en voorselectie

Om de selectie van grotere aantallen kandidaten te vereenvoudigen is het zinvol om een online voorselectie in te zetten. Een dergelijke online voorselectie kan verschillende vormen en fases kennen. Kandidaten kunnen thuis al bepaalde vragenlijsten en tests maken, waarna ze in de tweede fase worden uitgenodigd om op locatie het tweede gedeelte van de selectietests te maken. Ook worden zelfreflectie tests op websites aangeboden, die niet gebruikt worden om te selecteren maar om kandidaten te adviseren over het al dan niet deelnemen aan de selectie.

NOA biedt voor online voorselectie verschillende producten aan. Bijvoorbeeld met geautomatiseerde afwijzingsbrieven gebaseerd op de resultaten van de voorselectie.

Adviseur bij employability, in-, door- en uitstroomscans

Ben jij ook op zoek naar die HR-instrumenten, waar jouw organisatie of opdrachtgever weer mee verder kan? Bel dan even met Frans van der Pluijm, 020-5040800.