Persoonlijkheidscan

Persoonlijkheid ScanHet doel van onze persoonlijkheidstest, de Persoonlijkheidscan, is een helder beeld te vormen van de persoonlijke eigenschappen van een kandidaat. Dit gebeurt aan de hand van zes brede persoonlijkheidsdimensies met 25 onderliggende persoonlijkheidsaspecten.Deze zes dimensies zijn:

- Emotionele stabiliteit


Deze dimensie geeft een beeld van het algemene welzijn van een persoon. De schaal loopt van emotionele onevenwichtigheid tot emotionele stabiliteit.

- Extraversie


Deze dimensie geeft een beeld van de mate van externe gerichtheid versus interne gerichtheid van een persoon. De dimensie loopt van introversie naar extraversie.

- Consciëntieusheid


Deze dimensie geeft een beeld van de mate van discipline en aanpassing van een persoon aan de eisen van de omgeving.

- Openheid


Deze dimensie geeft een breed beeld van hoe iemand staat tegenover nieuwe ervaringen en het leren van nieuwe dingen.

- Vriendelijkheid

Deze dimensie geeft een beeld van hoe iemand staat tegenover andere mensen. Hoe gaat iemand om met de belangen, gevoelens en behoeften van anderen.

- Integriteit


Deze dimensie geeft een beeld van de mate waarin iemand eerlijk en oprecht is.

Deze persoonlijkheidseigenschappen liggen aan de basis van competenties van medewerkers en bepalen in welke mate competenties kunnen worden ontwikkeld. In de rapportage wordt daarom voor een groot aantal voor werk belangrijke competenties aangegeven in hoeverre de persoonlijkheid van een medewerker de ontwikkeling van de competentie ondersteunt.

Adviseur op employability, in-, door- en uitstroomscans

Ben jij op zoek naar nog meer HR-instrumenten zoals onze Persoonlijkheid Scan? Bel dan meteen even met Edwin van den Akker, 020-5040800. 

Zie een voorbeeld rapport hieronder.