Competentietest

Een combinatie van kennis, vaardigheden en houding

Competentieontwikkeling staat steeds meer in de belangstelling zowel in opleiding als in arbeid. En niet ten onrechte aangezien competenties goede en concrete handvatten bieden voor persoonlijke ontwikkeling. De competentietest van NOA helpt om belangrijke competenties bij medewerkers en studenten in beeld te brengen.