Arbeidsmotivatie en Werkzoekgedrag

Hoe en met welke motivatie zoeken mensen naar werk?

Indien u op efficiënte wijze zicht wilt krijgen op iemand zijn of haar arbeidsmotivatie en werkzoekgedrag, biedt NOA de Arbeidsmotivatie en Werkzoekgedrag Vragenlijst (AWV) aan. Het doel van de AWV is het meten van arbeidsmotivatie en het daadwerkelijke werkzoekgedrag van een kandidaat. De AWV is geschikt voor mannen en vrouwen vanaf ongeveer 16 jaar. De vragenlijst bestrijkt een aantal aspecten waarvan de relatie met het vinden van werk is aangetoond. Met name werkzoekintentie blijkt een belangrijke voorspellende waarde te hebben voor het uiteindelijk vinden van werk.

Neem voor meer informatie contact op met NOA, 020-5040800 of mail naar: info@noa-vu.nl.

Klik hier voor meer informatie over de AWV.