Engels Tekstbegrip

Doel van deze test is Engels tekstbegrip en leesvaardigheid te meten. Het gemeten toetsniveau is eind HAVO/VWO niveau.

Neem voor meer informatie contact op met NOA, 020-5040800 of mail naar: info@noa-vu.nl.

Klik hier voor meer informatie over Engels tekstbegrip.