Taaltoets Tekstopbouw

Doel van de Taaltoets Tekstopbouw is nagaan of de kandidaat inzicht heeft in de basisprincipes van het schrijven van een tekst. De test duurt 25 minuten en is bedoeld voor (eerstejaars) studenten van het hoger onderwijs. Kandidaten krijgen een aantal teksten te lezen waarover ze multiple-choice vragen moeten beantwoorden.

Neem voor meer informatie contact op met NOA, 020-5040800 of mail naar: info@noa-vu.nl.

Klik hier voor meer informatie over de Taaltoets Tekstopbouw.