Vragenlijst Expat Oriëntatie

De Vragenlijst Expat Oriëntatie (VEO) is bedoeld voor mensen die overwegen in het buitenland te gaan wonen of werken. Met behulp van de vragenlijst kan een beeld worden gevormd van de geschiktheid voor het werken in een andere culturele omgeving.

Neem voor meer informatie contact op met NOA, 020-5040800 of mail naar: info@noa-vu.nl.

Klik hier voor meer informatie over de VEO.