Selectie assessment

Numerus fixusWanneer er zich teveel studenten aanmelden voor een opleiding, bestaat de mogelijkheid om een numerus fixus in te stellen. Vervolgens kan de opleiding studenten gaan selecteren. Hierbij mag de onderwijsinstelling niet alleen kijken naar het gemiddelde eindexamencijfer. Belangrijk zijn ook motivatie, persoonlijkheid en eerdere schoolprestaties. De onderwijsinstelling bepaalt wat de selectiecriteria precies zijn. NOA biedt hiervoor efficiënte en goedkope oplossingen aan, waarbij de opleiding veel werk uit handen wordt genomen.

De inhoud van de (decentrale) selectie is per opleiding verschillend. Opleidingen bepalen zelf welke criteria belangrijk zijn en op basis daarvan worden de selectie-instrumenten gekozen. Deze selectie-instrumenten kunnen worden ingezet bij de bachelor of (pre)masterfase van de opleiding.

Veelal bestaat een selectieassessment uit:

  • achtergrondvragenlijst
  • motivatievragenlijst
  • cognitieve capaciteitentest
  • persoonlijkheid- of competentietest
  • specifieke kennis of vaardigheden toetsen (bv toets Engelse taalvaardigheid, casus)

Neem voor meer informatie contact op met Bibi Klug, Corine Sonke of Willem Vrooland, 020-5040800. 

Hieronder vind je een voorbeeld van een selectierapportage.