StartMeter MBO

Voorkom studieuitvalDe StartMeter MBO is een online instrument en kan worden ingezet voor leerlingen vanaf het 3e leerjaar vmbo. Doel van de StartMeter MBO is een betere plaatsing en het voorkomen van studieuitval.

De StartMeter MBO bestaat uit gevalideerde tests die helpen bij beroepsoriëntatie en toekomstig succesvol studieverloop. De StartMeter is flexibel en meet bijvoorbeeld interesse, motivatie, competenties, persoonlijkheid en leerstijlen. De test kijkt daarnaast naar de persoonlijke situatie van de leerling. Inzicht in deze belangrijke factoren helpt bij een gefundeerde (her)oriëntatie van de leerling. De test is zeer geschikt voor intake in het MBO. Klik hier voor een uitgebreidere brochure.

Speciaal voor het MBO is een maatwerkrapport ontwikkeld. Dit rapport is zowel voor de begeleider als voor de leerling en ouder/verzorger makkelijk te interpreteren. Alle resultaten worden zo weergegeven, dat men in één oogopslag kan zien waar de sterke en aandachtspunten van een leerling liggen. Met deze test kan makkelijker een antwoord gegeven worden op de vraag of een leerling de juiste eigenschappen bezit voor een opleiding.

De ervaring vanuit het onderwijs leert dat leerlingen het nuttig vinden om de StartMeter te maken en dat zij zich herkennen in de resultaten. Een noodzakelijk startpunt voor goede intake en een succesvolle begeleiding in de opleiding!

StartMeter-NNu ook beschikbaar: de StartMeter - N. Bedoeld voor nieuwkomers, zoals vluchtelingen/statushouders, met geen of een zeer geringe Nederlandse taalbeheersing. De StartMeter-N is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Arabisch, Farsi en Tigrinya.

Interesse in, of vragen over intake in het (V)MBO? Graag nodigen wij je uit contact op te nemen met Sophie Beerepoot, Anja Rosner of Leandro Vieira, adviseurs van NOA. Je kunt bellen met 020-5040800 of mailen naar info@noa-vu.nl.

Zie een voorbeeld rapport hieronder.