Studievoortgang assessment

Vroegtijdige signalering Het doel van het Studievoortgang Assessment is vroegtijdige signalering van mogelijke studievoortgangproblemen, waardoor mentoring en begeleiding beter kan worden toegespitst en uitval kan worden voorkomen. Hierdoor wordt de student sneller geholpen en bespaart de opleiding tijd en geld. Het beste moment van inzet is bij voorkeur binnen een half jaar na de start van de studie. De doelgroep bestaat uit eerstejaars HBO en/of WO studenten. Het instrument kan online thuis door de student worden ingevuld. Indien gewenst kan er ook een risicoscore worden berekend op basis waarvan de opleiding kan besluiten om iemand al dan niet uit te nodigen voor een gesprek.

Het Studievoortgang Assessment bestaat uit de volgende instrumenten:

 • Studie Aspecten Scan (SAS)
 • Studie Drijfverenvragenlijst (SDV)
 • Studie Achtergrondkenmerkenvragenlijst

En meet de volgende aspecten:

 • studiebinding en sociale steun (zoals contact met docenten en medestudenten),
 • studiehouding (zoals ambitie),
 • studietevredenheid (zoals plezier en interesse in studie),
 • studievaardigheden (zoals planning en concentratievermogen),
 • studiewelbevinden (zoals studiestress),
 • studiedrijfveren (wat voor drijfveren heeft de student?),
 • achtergrondvragen (zoals hoeveel tijd besteedt de student aan studie, werk en nevenactiviteiten)
 • eventueel de behaalde studiepunten tot nu toe.

Daarnaast kan gekozen worden om de leerstijlentest (LV-H), de competentietest (CT) en/of de persoonlijkheidstest gericht op studie (MPT-Studie) in het Studievoortgang Assessment op te nemen.

De resultaten van het  Studievoortgang Assessment geven ook zeer nuttige managementinformatie. NOA heeft hiervoor verschillende rapportagemogelijkheden beschikbaar.

Neem voor meer informatie contact op met Indra Newton, 020-5040800. 

Zie een voorbeeld van een rapportage voor de student hieronder.