Persoonsprofiel Scan Vluchtelingen

Snel objectief beeldHet door NOA ontwikkelde assessment, de Persoonsprofiel Scan Vluchtelingen (PPS-V), helpt bij het in kaart brengen van de opleiding, werkervaring,  taalniveau en mogelijke kansen en belemmeringen bij het betreden van de Nederlandse arbeidsmarkt.

De PPS-V meet de mate van zelfredzaamheid, belemmerende factoren (waaronder mogelijke trauma­tisering), werkzoekgedrag, Nederlands taalniveau (plus eventueel Engels taalniveau), leerbaarheid, persoonlijkheid en competenties van een vluchteling.

De PPS-V is een online instrument en resulteert in een geautomatiseerde rapportage, waarmee de coach of reïntegratiemedewerker een eerste beeld kan vormen op basis waarvan de vluchteling een passend vervolgtraject kan worden aangeboden. Deze vervolgtrajecten kunnen in de richting van taal, zorg, opleiding of werk zijn.

Behalve de reïntegratiemedewerker krijgt ook de vluchteling een rapportage met uitleg. Deze rapportage bevat ook een (bewerkbaar) CV.

Vijf talenDe PPS-V kan in verschillende talen worden afgenomen: Nederlands, Engels, Arabisch, Farsi en Tigrinya.

Management info

Tevens kunnen managementrapportages worden gegenereerd met informatie over o.a. de samenstelling van de populatie, mogelijke belemmeringen en vergelijkingen met eerdere periodes.

Managementrapportage  Managementrapportage

Neem voor meer informatie contact op met Frans van der Pluijm, 020-5040800. 

Zie voorbeeld rapport voor de adviseur hieronder.