Persoonsprofiel Scan

Afstand tot de arbeidsmarktDe Persoonsprofiel Scan (PPS) is ontwikkeld om een aantal belangrijke factoren te meten die samenhangen met de kans op het vinden van werk. Met behulp van de PPS kan een inschatting gemaakt worden van de afstand tot de arbeidsmarkt en de kans op het vinden van werk. De scan is bedoeld voor Gemeenten om te gebruiken bij – de instroom van – uitkeringsgerechtigden.

Met de scan kan in korte tijd en objectief worden vastgesteld welke ondersteuning of welk vervolgtraject zinvol is. Daarnaast kan met de afzonderlijke schalen van de vragenlijst gewerkt worden aan bepaalde aspecten die het vinden van werk belemmeren. De PPS wordt online afgenomen.

De PPS kent een aantal onderdelen:

  • vragenlijst achtergrondkenmerken
  • zelfredzaamheid
  • arbeidsmarktgedrag en motivatievragenlijst
  • taaltest Nederlands (F-niveau's)
  • leervermogen (cognitief niveau)
  • persoonlijkheidstest (verkort)

Bij de Persoonsprofiel Scan hoort standaard een (automatisch gegenereerd) rapport voor de re-integratiemedewerker en de cliënt. In de rapportage voor de medewerker worden in het kort de uitkomsten weergegeven met de bijbehorende indicatie van de afstand tot de arbeidsmarkt. De rapportage voor de cliënt is een uitgebreider verslag waarin de uitkomsten worden toegelicht.

Management info

Tevens kunnen managementrapportages worden gegenereerd met informatie over o.a. de samenstelling van de populatie, bemiddelbaarheid en vergelijkingen met eerdere periodes.

 managementrapportage  Managementrapportage

Wil je meer weten neem dan contact op met Frans van der Pluijm, 020-5040800. 

Zie voorbeeld rapport voor de adviseur hieronder.