Taaltest Nederlands

De Taaltest Nederlands geeft een indicatie van het algemene Nederlandse taalniveau van kandidaten. De primaire doelgroep zijn personen die Nederlands niet als moedertaal hebben en waarvoor Nederlands de tweede of derde taal is. De test is echter ook te gebruiken om een indicatie te krijgen van mogelijke taalachterstand bij personen die Nederlands wel als moedertaal hebben geleerd. 

Neem voor meer informatie contact op met NOA, 020-5040800 of mail naar: info@noa-vu.nl.

Klik hier voor meer informatie over de Taaltest Nederlands.