Taaltest Nederlands

De Taaltest Nederlands is ontwikkeld om in korte tijd een indicatie te verkrijgen van het algemene Nederlandse taalniveau van kandidaten. De primaire doelgroep wordt gevormd door personen die Nederlands niet als moedertaal hebben en waarvoor Nederlands als tweede of derde taal gezien kan worden. De test is echter ook te gebruiken om een indicatie te krijgen van mogelijke taalachterstanden bij personen die Nederlands wel als moedertaal hebben geleerd.

Neem voor meer informatie contact op met NOA, 020-50 40 800 of mail naar: info@noa-vu.nl

Zie de brochure hieronder voor meer informatie.