Informatie online tests

Een online test kan bestaan uit verschillende type tests. Hieronder worden de belangrijkste type tests toegelicht.

Capaciteitentest

Een capaciteitentest meet bepaalde cognitieve capaciteiten of vaardigheden. Een capaciteitentest bestaat meestal uit verschillende tests. Deze tests meten verschillende vaardigheden, bijvoorbeeld ruimtelijk inzicht, rekenvaardigheid, taalinzicht en snelheid. Op basis van de test kan er ook iets gezegd worden op welk niveau iemand een opleiding kan doen of een bepaalde functie kan uitoefenen.

Oefenen

Klik hier om te oefenen met een capaciteitentest.

Persoonlijkheidstest

Een persoonlijkheidstest probeert te meten wat je natuurlijke manier van reageren in bepaalde situaties is. Mensen hebben verschillende eigenschappen, verschillende karakters, die maken dat ze anders zijn en reageren dan anderen.

Recente wetenschappelijke ontwikkelingen in de psychologie tonen aan dat persoonlijkheid het best kan worden beschreven in zes onafhankelijke dimensies.

Dit zijn de volgende dimensies:

  • Aardig of vriendelijk zijn
  • Precies zijn en je aan regels houden
  • Op andere mensen gericht zijn (extravert of juist introvert zijn)
  • Open staan voor nieuwe dingen
  • Emotioneel stabiel zijn
  • Integer en eerlijk zijn

Deze eigenschappen worden gemeten door mensen in de persoonlijkheidstest te vragen of ze het eens zijn met bepaalde uitspraken.

Voorbeelden van vragen:

 

helemaal oneens

oneens

niet eens en niet oneens

eens

helemaal eens

Ik hou alles netjes

O

O

O

O

O

Ik spreek gemakkelijk iemand aan

O

O

O

O

O

Ik voel me snel angstig

O

O

O

O

O


Op basis van alle antwoorden op dit soort vragen wordt een score berekend en die score wordt weer vergeleken met hoe een grote groep van andere mensen scoort. Op deze manier kun je zeggen of iemand bijvoorbeeld vriendelijker is dan de meeste andere mensen.

Interessetest

Een interessetest kijkt naar wat je leuk vindt of wat je leuk lijkt om te doen. Sommige mensen vinden het bijvoorbeeld leuk om andere mensen te helpen, anderen vinden het leuk om met technische problemen bezig te zijn en weer andere mensen vinden het leuk om nieuwe dingen te bedenken.

In een interessetest vind je vaak bepaalde typen werk, activiteiten en beroepssectoren terug.

Je wordt gevraagd wat je leuk lijkt.

Voorbeelden van vragen:

 

Niet leuk

Een beetje leuk

Leuk

Klanten adviseren over het afsluiten van leningen of verzekeringen

O

O

O

Organiseren van evenementen en congressen

O

O

O

Opsporen van criminele netwerken op het internet

O

O

O

Op basis van alle antwoorden op dit soort vragen wordt een score berekend en die score wordt weer vergeleken met hoe een grote groep van andere mensen scoort. Op deze manier kun je zeggen of iemand bijvoorbeeld meer interesse in de sector Economie heeft dan de meeste andere mensen.

Op de website van Studiekeuze123 kun je (tegen betaling) een door NOA ontwikkelde interessetest maken: https://www.noa-online.net/sk123/SK123interessetest

Competentietest

In een competentietest gaat het om je vaardigheden en competenties. Waar ben je goed in en wat kun je minder goed. Het gaat vaak om je gedrag, hoe pak je dingen aan, hoe werk je samen, hoe vaak doe je iets etc.

Je kunt veel competenties onderscheiden, maar vaak worden afhankelijk van het doel bepaalde competenties gekozen, waar je vragen over moet beantwoorden.

Voorbeelden van vragen:

 

(bijna) nooit

soms

regelmatig

vaak

(bijna) altijd

Ik bekijk eerst hoe iets in elkaar zit voordat ik er aan begin

O

O

O

O

Ik help mensen waarmee ik samenwerk zoveel mogelijk

O

O

O

O

O

Ik analyseer wat de voor- en nadelen zijn van een bepaalde aanpak

O

O

O

O

O

Op basis van alle antwoorden op dit soort vragen wordt een score berekend en die score wordt weer vergeleken met hoe een grote groep van andere mensen scoort. Op deze manier kun je zeggen of iemand bijvoorbeeld beter samenwerkt dan de meeste andere mensen.

Succes met de tests!

 

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar nieuws en handige tips!

Tip: Accepteer eerst onze Google recaptcha cookies

Onze certificaten

ISO 9001 TUV 2023 ISO 27001 TUV 2023