NOA Talent Portal

Méér dan alleen tests            

NOA Talent Portal is het nieuwe online platform van NOA waarmee tests en vragenlijsten eenvoudig digitaal afgenomen kunnen worden. Daarnaast biedt NOA Talent Portal je zeer veel mogelijkheden en flexibiliteit bij het inrichten van het gehele proces rondom intake, selectie, recruitment of begeleiding.

Processen (NIEUW)

Omdat NOA Talent Portal het mogelijk maakt om zaken die samenhangen met testafnames via het platform te organiseren, hebben we het over ‘processen’. NOA Talent Portal ondersteunt het gehele proces rondom testafnames en biedt zeer veel flexibiliteit bij het inrichten van dit proces. Zo kunnen werkzaamheden die nu nog vaak handmatig (op papier en digitaal) gedaan worden, geautomatiseerd worden via het platform. Denk bijvoorbeeld aan: documenten delen met kandidaten, kandidaten vragen een CV en motivatiebrief te uploaden, informatie zoals promotievideo’s delen met kandidaten, toestemming vragen aan kandidaten om resultaten in te zien, kandidaten beoordelen met beoordelingsvragenlijsten, extra informatie uitvragen bij kandidaten, etc.

Taken (NIEUW)

Een proces bestaat uit taken en voor het inrichten van je proces kun je kiezen uit verschillende taken, taken die door een kandidaat uitgevoerd moeten worden maar ook taken voor jou als beheerder. Voor een kandidaat zijn de taken:

 • Persoonlijke gegevens invullen
 • Document uploaden (bijvoorbeeld een CV of motivatiebrief)
 • Informatie lezen (tekst, documenten, video’s etc.)
 • Tests of vragenlijsten maken
 • Resultaat (rapport) bekijken/downloaden
 • Toestemming geven om resultaten te delen met de opdrachtgever

Voor een gebruiker/beheerder zijn er de volgende taken:

 • Document van de kandidaat bekijken en beoordelen
 • Gegevens van de kandidaat invullen
 • Resultaat van de kandidaat bekijken
 • Kandidaat beoordelen

Ook kunnen er emailtaken in het proces gezet worden waardoor er op bepaalde momenten automatisch e-mails verstuurd kunnen worden. Taken kunnen conditioneel zijn (bijvoorbeeld afhankelijk van een testresultaat), verplicht of niet-verplicht gemaakt worden en er kan een startdatum en/of deadline gekozen worden.

Kandidaatomgeving (NIEUW)

Nieuw is dat de kandidaat nu een eigen omgeving heeft. Vanuit hier kan de kandidaat de taken starten en bijvoorbeeld zijn resultaten of rapportages bekijken.

Taken overzicht - Talent Portal

Welkom persoonlijkheidstest

Beheerdersomgeving

Ook in ons nieuwe platform krijg je als beheerder toegang tot een overzichtelijke beheerdersomgeving vanuit waar je je processen en kandidaten op een eenvoudige manier kunt beheren.

Kandidaten beoordelen (NIEUW)

NOA Talent Portal biedt nu ook de mogelijkheid om kandidaten te beoordelen. Dit betekent dat een beheerder of beoordelaar een vragenlijst kan invullen over een kandidaat, bijvoorbeeld om competenties van een kandidaat in een selectiegesprek te beoordelen.

Vernieuwde testafname

Naast een moderne uitstraling zijn er ook verschillende verbeteringen in de testafname doorgevoerd, bijvoorbeeld dat je na het beantwoorden van een vraag automatisch naar de volgende vraag gaat. Het invullen van een test is voor een kandidaat een stuk intuïtiever en ook is er alles aan gedaan om de soms lange vragenlijsten visueel aantrekkelijker te maken.

Voorts is het nu ook mogelijk om zogenaamde adaptieve tests te maken, waardoor een aanzienlijke testverkorting kan worden bereikt.

Daarnaast zijn er ook nog veel andere wijzigingen in de tests en rapportages doorgevoerd. Voor meer informatie: Vernieuwingen Tests NOA.

Zie voor een voorbeeld van de nieuwe vormgeving van onze rapportages: Voorbeeld rapportage.

Responsiviteit

NOA Talent Portal is beschikbaar op verschillende apparaten. Naast een desktop en laptop kunnen ook een tablet of smartphone gebruikt worden. Tests kunnen door kandidaten vanaf nu dus ook goed op een telefoonscherm gemaakt worden, al is dit voor sommige tests minder wenselijk, denk aan de capaciteitentest. Bij twijfel kun je altijd even contact met ons opnemen.

Interessetest op mobiel                  Interessetest op desktop

Voorbeeldprocessen

Intake en begeleidingsproces MBO:

 • Kandidaat bekijkt informatie over de opleiding in de NOA Talentportal en vult daarna de Startmeter MBO in (bij start van het schooljaar) > kandidaat krijgt aan het begin van de tweede helft van het schooljaar een emailnotificatie dat de Studievoortgangsmeter klaar staat om ingevuld te worden > kandidaat kan de resultaten van de Startmeter met de Studievoortgangsmeter vergelijken > gesprek met begeleider over voortgang.

Selectieproces vacature:

 • Kandidaat bekijkt promotievideo van bedrijf > kandidaat leest voorwaarden bedrijf en gaat akkoord > kandidaat vult persoonsgegevens in > kandidaat uploadt CV en motivatiebrief > recruiter/selecteur beoordeelt CV en motivatiebrief en geeft aan of kandidaat wel/niet door is > een capaciteitentest en persoonlijkheidsvragenlijst wordt aangeboden aan de geselecteerde kandidaten > kandidaat bekijkt eigen resultaat > kandidaat geeft toestemming dat de opdrachtgever de resultaten mag inzien > organisatie besluit over uitnodigen kandidaat voor gesprek > selecteurs vullen competentiebeoordeling in na afloop gesprek > besluit over aanname kandidaat.

 

Belangrijkste verschillen NOA Online en NOA Talent Portal

NOA Online

NOA Talent Portal

Niet responsief

Responsief (afname op tablet en smartphone mogelijk)

Handmatig naar volgende vraag klikken

Automatisch naar volgende vraag

Saaie testafname

Stimulerende testafname, eigen kandidaat portal

Eén keer een test/tests bij een kandidaat afnemen

Herhaalde meting met dezelfde test mogelijk bij dezelfde kandidaat

Verouderde vormgeving

Moderne vormgeving

Tests maken

Veel meer dan alleen tests maken:

-      Informatie delen

-      Documenten delen

-      Documenten uploaden

-      Toestemming vragen

-      Video’s delen met kandidaten

-      Kandidaten beoordelen

Klassieke tests

Klassieke en adaptieve tests mogelijk

Geen beoordelingen mogelijk

Kandidaten beoordelen

2012

2023

Beveiliging voldoende

Beveiliging zeer goed (o.a. scheiding databases)

Bedrijf > Project

Bedrijf > Procesgroep > Proces

Hoofdbeheerder en beheerder

Specifieke rollen en rechten voor beheerders

Beheerder van maar één bedrijf

Beheerder van meerdere bedrijven/afdelingen/opleidingen

Statisch: project kan niet aangepast of aangemaakt worden door een beheerder

Flexibel: beheerder kan zelf processen aanpassen en nieuwe processen aanmaken

Eigen bedrijfslogo in testomgeving

Naast een eigen bedrijfslogo veel meer mogelijkheden om de kandidaatomgeving te personaliseren

Meer info:

Dsc05185

MSc Sjoerd Pieters

Adviseur, Psycholoog NIP, Projectleider

020 - 50 40 800

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar nieuws en handige tips!

Tip: Accepteer eerst onze Google recaptcha cookies

Onze certificaten

ISO 9001 TUV 2023 ISO 27001 TUV 2023