Vernieuwingen NOA tests – NOA Talent Portal

Met de introductie van het NOA Talent Portal worden ook een groot aantal vernieuwingen in onze tests doorgevoerd.

Verbetering kandidaat ervaring

De testafname omgeving is aantrekkelijker gemaakt door gebruik te maken van kleuren en ondersteunende plaatjes/figuurtjes.

Bij veel tests hoeft niet meer op de knop volgende gedrukt te worden en wordt na antwoorden direct de volgende vraag getoond. Hierdoor hoeft de kandidaat veel minder te klikken.

Instructies tests

De instructies van vrijwel alle tests zijn verkort en/of versimpeld en met figuurtjes/icoontjes verduidelijkt.

Reden vernieuwing: Gebleken is dat kandidaten vaak de lange instructies niet (volledig) lazen en direct aan de test begonnen, waardoor eerder problemen ontstonden.

Afname via mobiel

Vrijwel alle tests zijn nu ook op een mooie manier via een mobiel te maken.

Voor de capaciteitentest wordt nog steeds geadviseerd om de afname via een desktop of tablet te doen.

Wijzigingen per test

  • MCT-M en MCT-H capaciteitentests

De subtest/schaalnamen zijn eenvoudiger gemaakt. Enkele niet goed functionerende items zijn vervangen.

  • Adaptieve capaciteiten test (MCT-A).

Begin 2024 zal deze test in het Talent Portal beschikbaar komen.

  • Nieuwe persoonlijkheidstest MP-B6

Er is een nieuwe kortere persoonlijkheidstest ontwikkeld op basis van de bestaande persoonlijkheidstest (MPT-BS). Hierbij zijn veel nieuwe schalen en vragen ontwikkeld.

  • Nieuwe verkorte Waardenvragenlijst (WVL-R).

Er is een kortere versie van de bestaande waardenvragenlijst (WVL) ontwikkeld. Hierbij zijn de waarden die teveel overlap vertoonde met persoonlijkheidskenmerken verwijderd.

  • DIT-M Domein interessetest Middelbaar niveau

De vragen worden nu ondersteund met toepasselijke plaatjes.

  • BKT-M Beroepskeuzetest – Middelbaar niveau

De vragen worden nu ondersteund met toepasselijke plaatjes.

Rapportages

De kandidaatrapportages van alle tests zijn aangepast. Gebleken is dat de rapportages als te lang, te saai, te talig en soms als complex werden ervaren. Ook was het taalgebruik niet altijd duidelijk genoeg.

De nieuwe kandidaatrapportages van de losse tests hebben allen een vergelijkbare styling en opzet: met een (kleurrijk) figuraal overzicht van de resultaten op de eerste pagina en een kortere uitleg, ondersteunende plaatjes en met eventueel links naar extra informatie. Voor het taalgebruik is uitgegaan van B1 niveau.

Zie voor een voorbeeld van de vormgeving: Voorbeeld rapportage.

Om verwarring met (school)cijfers te vermijden zijn de cijfers bij de stanines weggelaten.

De rapportages worden afgesloten met een afrondende tekst.

De keuze voor de formele en informele vorm van de rapportages is gehandhaafd.

De adviseursrapportages zijn behalve styling qua inhoud grotendeels hetzelfde gebleven.

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar nieuws en handige tips!

Tip: Accepteer eerst onze Google recaptcha cookies

Onze certificaten

ISO 9001 TUV 2023 ISO 27001 TUV 2023