Studiekeuzecheck

De Studiekeuzecheck of het intakeassessment brengt de geschiktheid van een aspirant student voor een HBO of WO studie in kaart. Zeker in een tijd waarin studie-uitval hoog is, biedt het assessment uitkomst. Het online assessment meet namelijk factoren die belangrijk zijn voor het succesvol doorlopen van een HBO fo WO studie: motivatie, opleidings- en beroepsbeeld, achtergrondkenmerken, competenties, interessen en leerstijl.

succes & risicoprofielHet assessment levert een matching profiel of succes-/risicoprofiel van de student op. Een hoge risicoscore geeft aan dat de student een relatief hoge kans op uitval heeft. Het assessment kan gecombineerd worden met intake- of studiekeuzegesprekken.

Het online HBO/WO Intake Assessment resulteert in een online - automatisch gegenereerde - rapportage. Zowel sterke kanten als minder sterke kanten van de student worden beschreven, en ook krijgt de student ontwikkeltips. De mogelijkheid bestaat om eigen instrumenten in de internetomgeving van NOA te laten inbouwen. Verder zijn de onderdelen van het assessment flexibel in te zetten.

Neem voor meer informatie contact op met Bibi Klug, Corine Sonke of Willem Vrooland, 020-5040800. 

Hieronder vind je een voorbeeld van een studiekeuzecheck rapportage.