Cookies

We helpen u graag zo goed mogelijk en gebruiken daarvoor cookies. Stel ze hieronder in. Lees meer in onze cookieverklaring.

[1]
[1]

Persoonsprofielscan Vluchtelingen

Snel objectief beeldDe Persoonsprofielscan Vluchtelingen (PPS-V) helpt bij het in kaart brengen van de opleiding, werkervaring, taalniveau en mogelijke kansen en belemmeringen van statushouders/vluchtelingen bij het betreden van de Nederlandse arbeidsmarkt.

De PPS-V geeft een beeld van opleiding, werkervaring, zelfredzaamheid, belemmerende factoren (waaronder mogelijke trauma­tisering), werkzoekgedrag, Nederlands en Engels taalniveau, leerbaarheid, persoonlijkheid en competenties van een vluchteling.

De PPS-V is een online instrument en resulteert in een geautomatiseerde rapportage, waarmee de coach of reïntegratiemedewerker een eerste beeld kan vormen op basis waarvan de vluchteling een passend vervolgtraject kan worden aangeboden. Deze vervolgtrajecten kunnen in de richting van taal, zorg, opleiding of werk zijn.

In het kader van de nieuwe Wet Inburgering kan de PPS-V kan goed ingezet worden in de brede intake. Tevens is het mogelijk een concept Plan Inburgering en Participatie (PIP) te genereren.

Vijf talenDe PPS-V kan in verschillende talen worden afgenomen: Nederlands, Engels, Arabisch, Farsi en Tigrinya.

Management info

Tevens kunnen managementrapportages worden gegenereerd met informatie over o.a. de samenstelling van de populatie, mogelijke belemmeringen en vergelijkingen met eerdere periodes.

Managementrapportage  Managementrapportage

Neem voor meer informatie contact op met Nadia Kaniuk of Rik Hoogland, 020-5040800 of mail naar info@noa-vu.nl.

Klik hier voor een voorbeeld van een PPS-V rapportage.