Delegeren

De competentie Delegeren beschrijft het kunnen overdragen van taken en/of verantwoordelijkheden. Een voorbeeld van een vraag die bij deze competentie hoort is: "Ik kan goed taken loslaten als ik deze heb overgedragen".

Ontwikkel tips

  • Bedenk welke taken van een groepsopdracht je niet zelf hoeft te doen en draag deze taken over.
  • Vraag aan studiegenoten wat zij als hun sterke punten zien. Zo kunnen taken zo passend mogelijk worden verdeeld.
  • Draag taken over die passen bij het niveau en de omstandigheden van de betreffende studiegenoot.
  • Neem voldoende tijd om iemand zorgvuldig de taak uit te leggen. Zorg dat de studiegenoot weet wat hij/zij moet doen.
  • Maak afspraken over het tijdstip en de wijze waarop resultaten teruggekoppeld moeten worden.
  • Wees duidelijk over wie waarvoor verantwoordelijk is.
  • Heb vertrouwen in de capaciteiten van degene aan wie je iets overdraagt. Geef hem/haar zoveel mogelijk ruimte om zijn/haar ‘nieuwe’ taken zelf in te vullen.
  • Blijf aanspreekpunt voor problemen bij de uitvoering van taken die je hebt gedelegeerd.

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar nieuws en handige tips!

Tip: Accepteer eerst onze Google recaptcha cookies

Onze certificaten

ISO 9001 TUV 2023 ISO 27001 TUV 2023