Maatschappelijk verantwoord handelen

De competentie Maatschappelijk verantwoord handelen geeft aan of je rekening houdt met brede maatschappelijke doelen en belangen en met de effecten die het eigen handelen en de eigen organisatie/producten hierop hebben. Een voorbeeld van een vraag die bij deze competentie hoort is: "Ik voel me betrokken bij organisaties die rekening houden met maatschappij en milieu".

Ontwikkel tips

  • Handel met respect voor medemens en milieu.
  • Houd rekening met consequenties van producten en diensten voor mens, maatschappij en milieu.
  • Probeer te besparen op het gebruik van materialen of afval, zoals papier.
  • Let op mogelijkheden om te besparen op energiegebruik.
  • Praat eens met mensen die rekening houden met maatschappij en milieu.
  • Zet je persoonlijk in voor maatschappelijke projecten (bijvoorbeeld vrijwilligerswerk).
  • Zet je in voor mensen die het minder goed hebben dan jij.
  • Stimuleer anderen om met respect voor medemens en milieu te handelen.

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar nieuws en handige tips!

Tip: Accepteer eerst onze Google recaptcha cookies

Onze certificaten

ISO 9001 TUV 2023 ISO 27001 TUV 2023