Onderzoeken

De competentie Onderzoeken zegt iets over de manier waarop je informatie over een probleem verzamelt en hoe je het probleem benadert. Een voorbeeld van een vraag die hoort bij deze competentie is: “Bij een probleem zoek ik eerst uit wat de oorzaak is”.

Ontwikkel tips:

  • Neem eerst zoveel mogelijk bestaande modellen en theorieën door voor je hypotheses gaat opstellen.
  • Beperk je niet tot één informatiebron, maar gebruik meerdere bronnen.
  • Ga even iets totaal anders doen om daarna met een frisse blik naar het probleem te kijken.
  • Bedenk of er andere verklaringen kunnen zijn voor een probleem.
  • Zoek contact met docenten of studiegenoten die bekend zijn met dit onderwerp en wissel ideeën uit.
  • Praat met mensen over je onderzoek. Dit helpt je om de grote lijnen verwoorden en het te vertalen naar het dagelijks leven.
  • Werk zorgvuldig en probeer structuur aan te brengen in hetgeen je wilt onderzoeken, bijvoorbeeld door een schema of flowchart te maken.

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar nieuws en handige tips!

Tip: Accepteer eerst onze Google recaptcha cookies

Onze certificaten

ISO 9001 TUV 2023 ISO 27001 TUV 2023