Plannen en organiseren

De competentie Plannen en organiseren geeft aan of je werkzaamheden overziet en organiseert, en of je daar doelen en prioriteiten in stelt. Een voorbeeld van deze competentie is: "Ik haal deadlines door gestructureerd en planmatig te werken".

Ontwikkel tips

  • Schat in wat er aan tijd en middelen nodig is om een studieopdracht te maken.
  • Noteer deadlines en geef in een tijdschema aan wie binnen de studiegroep welke taak uitvoert.
  • Bekijk tussentijds met je groepsgenoten of de voortgang van de studieopdracht gelijk loopt met de planning.
  • Neem aan het begin van de dag door wat je wilt doen. Zet alle activiteiten onder elkaar en stel prioriteiten.
  • Streep een activiteit door (in je agenda) zodra je deze hebt gedaan. Zet wat niet gedaan is op de lijst voor de volgende dag.
  • Plan vaste tijden om je mail te bekijken. Noteer ook de activiteiten die al vastliggen, zoals colleges, werkgroepen, tentamenperiodes.
  • Houd in je planning ruimte voor onverwachte zaken.
  • Help mee bij het organiseren van een activiteit op je opleiding of school. Zorg ervoor dat je de verantwoordelijkheid krijgt voor het maken van de planning.

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar nieuws en handige tips!

Tip: Accepteer eerst onze Google recaptcha cookies

Onze certificaten

ISO 9001 TUV 2023 ISO 27001 TUV 2023