Resultaatgerichtheid

De competentie Resultaatgerichteid geeft aan of je gedrag en besluiten gericht zijn op het daadwerkelijk realiseren van resultaten en doelstellingen. Een voorbeeld van een vraag bij deze competentie is: "Bij de start van taken of een project stel ik meetbare doelstellingen op".

Ontwikkel tips

  • Bespreek met je studieadviseur welke doelen je zou willen bereiken in een studiejaar en leg dit vast.
  • Zorg ervoor dat de gestelde doelen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden zijn (SMART).
  • Formuleer tevens concrete en haalbare tussendoelen op weg naar het einddoel.
  • Ga na wat of wie je nodig hebt om een studieopdracht ook daadwerkelijk af te maken.
  • Controleer zelf de voortgang van een studieopdracht en stuur waar nodig zelf bij.
  • Zorg dat je doorgaat totdat het resultaat is bereikt. Leg je vast door bijvoorbeeld aan medestudenten aan te geven wanneer zij jouw deel van de studieopdracht kunnen verwachten en waar deze uit zal bestaan.
  • Bespreek je resultaten en ervaringen met studiegenoten.
  • Spreek anderen aan wanneer zij zich niet aan afspraken van de studiegroep houden wat betreft de resultaten die ze afleveren.

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar nieuws en handige tips!

Tip: Accepteer eerst onze Google recaptcha cookies

Onze certificaten

ISO 9001 TUV 2023 ISO 27001 TUV 2023