Voortgangscontrole

De competentie Voortgangscontrole zegt iets over of je actief de voortgang van activiteiten of taken bewaakt en controleert. Een voorbeeld van een vraag die bij deze competentie hoort is: "Wanneer er knelpunten ontstaan in een planning, signaleer ik die tijdig".

Ontwikkel tips

  • Bedenk bij welke taken en activiteiten binnen de studieopdracht het belangrijk is om de voortgang te controleren.
  • Spreek met studiegenoten af wie verantwoordelijk is voor de voortgangscontrole en wie de rest van de groep hierover informeert.
  • Volg de voortgang van studieopdrachten goed.
  • Stuur tijdig bij als de voortgang van een studieopdracht dreigt af te wijken van de planning.
  • Houd bij grote studieopdrachten eventueel de voortgang bij in een Worddocument, zodat duidelijk is wanneer welke keuzes zijn gemaakt.
  • Geef het tijdig aan als je zelf in tijdnood komt en een planning niet haalt.
  • Licht anderen uit jezelf in over de voortgang van jouw deel van de studieopdracht.

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar nieuws en handige tips!

Tip: Accepteer eerst onze Google recaptcha cookies

Onze certificaten

ISO 9001 TUV 2023 ISO 27001 TUV 2023