Gemeente Den Haag - uitkeringsgerechtigden

In 2015 ontstond bij de Gemeente Den Haag de behoefte om voor uitkeringsgerechtigden een betere intakeprocedure op te zetten. Tot die tijd gebeurde de intake op basis van een gesprek met een consulent. Op basis van het intakegesprek werd besloten welk vervolgtraject de kandidaat zou ingaan. De Gemeente zag in dat dit niet altijd objectief gebeurde en dat ook de vastlegging van de gegevens niet optimaal was. De Gemeente maakte al jaren naar tevredenheid gebruik van NOA instrumenten bij het werkgevers servicepunt en toen NOA aangaf dat zij een Persoonsprofielscan (PPS) voor uitkeringsgerechtigden had ontwikkeld was de Gemeente direct geinteresseerd. Na een pilot met een jongeren doelgroep, wordt vanaf 2016 de PPS voor alle uitkeringsgerechtigden ingezet.

Onze rol

NOA heeft geadviseerd bij het proces van invoering, heeft de training van de consulenten verzorgd, heeft de PPS toegespitst op de vraag van de Gemeente en is verantwoordelijk voor de online afnames en rapportages van de PPS.

Onze toegevoegde waarde

NOA heeft een langdurige samenwerkingsrelatie met de Gemeente Den Haag waarbij direct en snel op vragen wordt gereageerd en veel maatwerk wordt geleverd.

Het resultaat

De Gemeente Den Haag heeft een objectieve en onderbouwde intakeprocedure voor al hun uitkeringsgerechtigden, waardoor deze sneller en beter kunnen worden beoordeeld. Hierdoor is zij in staat de haar ter beschikking staande middelen, zoals scholing en begeleiding naar werk, effectiever in te zetten zodat het aantal uitkeringsgerechtigden kan worden beperkt.

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar nieuws en handige tips!

Tip: Accepteer eerst onze Google recaptcha cookies

Onze certificaten

ISO 9001 TUV 2023 ISO 27001 TUV 2023