mboRijnland - Studenten kiezen hun toekomst

In 2010 ontstond bij het ID College (inmiddels: mboRijnland) de behoefte om (aankomend) studenten te faciliteren bij hun beroepskeuze en studiekeuze door het inzetten van een online instrument dat uit verschillende tests bestond. Men beoogde hiermee onder meer voortijdige schooluitval te voorkomen.
Het online instrument dat we voor het mboRijnland hebben ontwikkeld heeft de naam “StartMeter” gekregen. De StartMeter is specifiek toegesneden op het mboRijnland en meet onder andere beroepskeuze, persoonlijkheid, motivatie en competenties. Het instrument is door de jaren heen aangepast aan veranderende wensen en wordt inmiddels ingezet bij alle studenten die zich aanmelden bij het mboRijnland. Het rapport biedt zowel de student als de studieloopbaanbegeleider objectieve informatie en concrete handvatten bij het kiezen van een studie. De koppeling van ons online platform aan het studentvolgsysteem van het mboRijnland heeft geleid tot administratieve lastenverlichting en een efficiënter aanmeldproces. 

Onze rol
NOA heeft geadviseerd over de inhoud van het instrument en over de administratieve en juridische borging van het instrument in het aanmeldproces. Daarnaast heeft NOA de inhoudelijke deskundigen binnen het mboRijnland college getraind in de toepassing en het gebruik van de StartMeter en is NOA verantwoordelijk voor de online afnames en rapportages van de StartMeter.

Onze toegevoegde waarde
NOA heeft een langdurige samenwerkingsrelatie met het mboRijnland. We blijven de inhoud van het instrument aanpassen aan veranderende wensen en inzichten en zullen ook in de toekomst werken aan verdere administratieve vereenvoudiging.

Het resultaat
Het mboRijnland beschikt met de StartMeter over een intake-instrument dat op objectieve wijze informeert en onderbouwt welke opleiding het meest geschikt is voor een bepaalde student. Hierdoor is het mboRijnland in staat om nieuwe en bestaande studenten sneller toe te leiden naar een geschikte opleiding op een niveau dat aansluit bij de persoon in kwestie.

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar nieuws en handige tips!

Tip: Accepteer eerst onze Google recaptcha cookies

Onze certificaten

ISO 9001 TUV 2023 ISO 27001 TUV 2023