Vrije Universiteit

In 2003 constateerde de Vrije Universiteit dat HBO studenten die een WO master volgden vaker uitvielen, om deze reden was men op zoek naar een assessmentinstrument dat HBO studenten zou kunnen helpen een betere afweging te laten maken of een WO master wel een goede keuze was. NOA heeft hiervoor het Premasterassessment ontwikkeld. Dit assessment wordt sinds 2004 afgenomen bij (vrijwel) alle HBO studenten die een (pre)master opleiding willen gaan volgen. In 2014 is de VU gestart met de NOA online matchingsvragenlijst voor alle eerstejaars studenten. Dit assessment meet de interesse voor de opleiding, studiesituatie en studievaardigheden van de aankomende student en geeft de student feedback op sterke en ontwikkelpunten. Ten slotte worden NOA instrumenten ingezet bij de selectieprocedures voor de opleidingen Geneeskunde en Criminologie.

Onze rol
NOA heeft geadviseerd bij het proces van invoering, de keuze en ontwikkeling van de instrumenten en is verantwoordelijk voor de online afnames en rapportages van de verschillende instrumenten.

Onze toegevoegde waarde
NOA heeft een langdurige samenwerkingsrelatie met de Vrije Universiteit waarbij onderzoek een belangrijk onderdeel van de samenwerking vormt. NOA is in staat om grote aantallen online afnames zonder problemen te laten verlopen. Flexibiliteit en maatwerk staan in al onze projecten met de VU voorop.

Het resultaat
De Vrije Universiteit is in staat met behulp van de NOA assessments meer geschikte studenten aan te trekken en de uitval te verminderen. Het proces van afname is efficiënt en de kosten per student zijn laag.

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar nieuws en handige tips!

Tip: Accepteer eerst onze Google recaptcha cookies

Onze certificaten

ISO 9001 TUV 2023 ISO 27001 TUV 2023