Programma

12.30 - 13.00 Inloop, koffie, thee
13.00 - 13.10 Welkom Remko van den Berg, directeur NOA
13.10 - 13.35 Algoritmes: staar je niet blind op de optimale match - Prof. dr. Marise Born
13.35 - 14.00 Studentenwelzijn en studiestress - dr. Rutger Kappe
14.00 - 14.30 Pauze
14.30 - 15.15 Workshop ronde 1
15.15 - 15.20 Zaalwissel
15.20 - 16.05 Workshop ronde 2
16.05 - 16.10 Zaalwissel
16.10 - 16.35 Suïcidepreventie in het onderwijs - 113 Zelfmoordpreventie
16.35 - 18.00 Afsluiting met aansluitend borrel
       

Voor praktische informatie en aanmelding: klik hier

Presentaties

Algoritmes: staar je niet blind op de optimale match - Prof. Dr. Marise Born
Marise is hoogleraar personeelspsychologie aan de Erasmus universiteit en is tevens bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit

Onderwijsinstellingen en bedrijven zullen selectieprocedures inzetten als het aantal kandidaten groter is dan de posities die zij beschikbaar hebben. De vraag is of geavanceerde machine learning technieken hierbij kunnen helpen. Een aantal manieren komt aan bod waarop deze technieken worden gebruikt: worden de beloften waargemaakt, onder wat voor omstandigheden kan machine learning zinvol zijn, en wat zijn de problematische kanten van machine learning? Bij het beantwoorden van deze vragen put de presentatie ook uit eigen onderzoek, en wordt nagegaan wat deze ontwikkelingen in artificiële intelligentie kunnen betekenen voor diversiteit in scholen en bedrijven.

Studentenwelzijn en studentenstress - Dr Rutger Kappe
Rutger is lector Studiesucces aan de Hogeschool Inholland

Bijna wekelijks verschijnen er berichten als “40% van de studenten heeft last van stress, depressieve klachten en angsten” en “een op de drie studenten een verhoogde kans op een burn-out”. Het lijkt er dus op dat het er met het welzijn van studenten niet al te best voorstaat. Maar, is dat ook echt zo? Tijdens deze interactieve lezing nemen we aan de hand van recente onderzoeken de stand van zaken door. Om onderzoek en de onderwijspraktijk op dit belangrijke thema verder te brengen schetst Rutger een bruikbaar model, enkele uitdagingen en twee mogelijke oplossingsstrategieën.

Suïcidepreventie in het onderwijs - 113 Zelfmoordpreventie
Spreker nog niet bekend

Veel scholen worden een keer geconfronteerd met jongeren die denken aan zelfmoord. Soms ook met iemand die een poging doet of komt te overlijden door zelfmoord. Wat kan je als school of universiteit doen om jongeren te ondersteunen en de weg naar hulp te wijzen? Welke rol heb je? Hoe signaleer je problemen? Waar stopt jouw verantwoordelijkheid? Tijdens de presentatie van 113 Zelfmoordpreventie zal aandacht besteed worden aan:

  • Feiten en cijfers over zelfmoord
  • Het bespreekbaar maken van het taboeonderwerp ‘zelfmoord’.
  • Zelfmoordpreventie, wat kan jij doen?
  • Wat 113 biedt aan producten en diensten voor hulpvragers, naasten en professionals

Workshops

Wie laat je wel of niet toe tot de opleiding?  Dr. Janneke Oostrom - Vrije Universiteit
Janneke is associate professor HRM en Organisatie aan de Vrije Universiteit

Een student wel of niet toelaten tot een opleiding is een belangrijke en vaak lastige beslissing. Deze beslissing is meestal gebaseerd op verschillende bronnen van informatie: psychologische tests, interviews, motivatiebrieven, portfolio’s, presentaties en/of opdrachten. Soms laat al deze informatie een duidelijk beeld zien met betrekking tot de slagingskansen van de student, maar vaak spreken de scores op de verschillende onderdelen elkaar ook tegen. Waar moet je je dan door laten leiden? In de praktijk blijken de scores op de verschillende onderdelen vaak gecombineerd te worden op basis van intuïtie, eerdere ervaringen en opgebouwde expertise. In deze interactieve workshop zal Janneke Oostrom de expertise van de deelnemers testen. Daarnaast zal zij op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten uitleggen hoe de informatie het beste gecombineerd kan worden en zullen enkele veelvoorkomende misverstanden over beslissen binnen het selectieproces aan bod komen.

Studentenondersteuning in kaart: werken vanuit onderwijsbehoeften - Dr. Tirza Bosma - Vrije Universiteit
Tirza is docent aan de Leraren Academie Vrije Universiteit Amsterdam

Bij de aanmelding wordt deels al duidelijk welke studenten meer ondersteuning nodig hebben omdat ze bijvoorbeeld een diagnose hebben of een problematische thuissituatie. Wat betekent deze ondersteuning voor de dagelijkse lespraktijk? Hoe krijg je zicht op de onderwijsbehoeften van studenten? In deze interactieve workshop ga je aan de slag met het drielagen preventiemodel en denken we problemen om naar onderwijsbehoeften. Wat heeft de student nodig in deze opleiding, in dit vak, in dit blok? Wat betekent dit voor de BPV? En wat betekent dit voor de docent, de SLB-docent of  de student-coach of adviseur?

Nieuwe psychologische testmethoden – MSc Dan Asfar - Vrije Universiteit/NOA
Dan is promovendus aan de Vrije Universiteit en adviseur bij NOA

Hoe kun je karaktereigenschappen meten? Al decennia maken onderzoekers en vaklieden gebruik van zelf-rapportages om persoonlijkheid te meten. Bij de zelf-rapportage methode geven kandidaten aan in hoeverre ze het eens zijn met bepaalde stellingen of moeten ze kiezen welke stellingen of eigenschappen hen beter beschrijft. Deze “expliciete” methode om persoonlijkheid te meten heeft zijn waarde bewezen, maar lijdt helaas ook aan limitaties. Allereerst is de aanname dat men een accuraat beeld heeft over zichzelf. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat dit zeker niet altijd waar is. Daarnaast is het in de praktijk vaak mogelijk om dit soort tests oneerlijk in te vullen. Dit is vooral een probleem wanneer de testresultaten worden gebruikt voor belangrijke beslissingen. Recente ontwikkelingen in de persoonlijkheidspsychologie en de A&O psychologie laten zien dat er alternatieve testmethoden zijn die (deels) een oplossing kunnen bieden voor deze problemen. VU-promovendus Dan Asfar doet hier onderzoek naar en ontwikkelt een nieuwe impliciete test. In deze workshop zal hij op een interactieve wijze het onderwerp van nieuwe en impliciete testmethoden behandelen.

Intake, matching en verder in het mbo en het hoger onderwijs - Drs Anja Rosner en Dr. Corine Sonke - NOA
Anja en Corine zijn adviseurs en psychologen bij NOA

Sinds 2014 heeft iedere aankomende student in het hoger onderwijs recht op een studiekeuzecheck (“een studiekeuzeactiviteit, uitmondend in een studiekeuzeadvies”), met als doel om de uitval en het overstappen van (eerstejaars) studenten te verminderen. De studiekeuzecheck wordt door opleidingen en/of instellingen op zeer verschillende wijze ingevuld. Ook tests en vragenlijsten worden ingezet als onderdeel van de studiekeuzecheck. Door de invoering van de wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo’ in 2017 is de invulling van het studiekeuzeadvies en het doel van de intake op dit moment een actueel vraagstuk in het middelbaar beroepsonderwijs. In deze informatieve en interactieve workshop wordt aandacht besteed aan de (on)mogelijkheden van een studiekeuzeadvies met behulp van instrumenten. Hoe kan dit een startpunt zijn voor leren en ondersteuning? Wat kunnen het hoger en middelbaar beroeps- onderwijs hierin van elkaar leren? Hoe kan de informatie uit de studiekeuzecheck het leren en de studieloopbaanbegeleiding ondersteunen?

Diversiteit op het MBO en HBO: Verschillen in motivatie, competenties en praktische toerusting? - Dr. Jacqueline van Breemen - NOA 
Jacqueline is onderzoeker en adviseur bij NOA

Studenten en scholieren behoren tot diverse groepen; ze zijn jonger of ouder, armer of rijker, man, vrouw of anders, hebben een migratieachtergrond of een Nederlandse achtergrond, en vaak behoren ze tot meerdere groepen tegelijkertijd. NOA heeft een onderzoek uitgevoerd onder aankomend studenten aan het HBO en MBO. We onderzochten of er verschillen tussen groepen studenten zijn voor wat betreft motivatie, competenties of de praktische toerusting van aankomend studenten en keken specifiek naar de invloed van achtergrond, gender, en sociale status op deze factoren. Ook onderzochten we of er voor aankomend MBO en HBO studenten eenzelfde trend zichtbaar is? In deze workshop presenteren wij de resultaten van het onderzoek. De motivatie eigenschappen bestonden uit prestatiemotivatie, intrinsieke motivatie en extrinsieke motivatie. Bij de praktische toerusting werd gekeken naar factoren die zowel een positieve invloed, als een negatieve invloed op de studie zouden kunnen hebben. Bijvoorbeeld de beschikbaarheid van hulp in de omgeving, een goede werkplek, en de afwezigheid van financiële problemen (allen positief), of de zorg hebben voor anderen, psychische of lichamelijke beperkingen, en de verwachting ondersteuning nodig te hebben (allen negatief). Daarnaast betrok het onderzoek nevenactiviteiten (uren per week een bijbaan en andere verplichtingen) en de mate waarin aankomend studenten een beeld van de opleiding en het beroep hebben in de analyses.

Hoe gaat het met de student? (Studiethermometer) - MSc Willem Vrooland en Msc Hylke de Haan - NOA
Willem en Hylke zijn adviseurs en psychologen bij NOA

De afgelopen tijd is er veel aandacht voor Studiestress. Als je de media moet geloven is er sprake van een heuse epidemie. In deze workshop gaan we dieper in op het thema Studiestress. Wat is Studiestress precies en wanneer wordt het een probleem? Wat zijn factoren die bijdragen aan Studiestress en is hier wat aan te doen? In deze workshop bekijken we de StudieThermometer, een instrument dat kan helpen met signalering van Studiestress en de oorzaken hiervan. In deze informatieve en interactieve workshop gaan we samen aan de slag om ervaringen en best-practices uit te wisselen over wat je kunt doen na signalering van Studiestress.

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar nieuws en handige tips!

Tip: Accepteer eerst onze Google recaptcha cookies

Onze certificaten

ISO 9001 TUV 2023 ISO 27001 TUV 2023