Gemeente Nieuwkoop

Met maatwerk en goede begeleiding wordt de statushouder een participerende burger!

De gemeente Nieuwkoop zorgt vanaf de opvang in het AZC voor maatschappelijke begeleiding van statushouders. Met een persoonlijke aanpak wil Nieuwkoop van de statushouder zo snel mogelijk een participerende burger maken. “In die aanpak passen de assessments van NOA perfect” zegt Anneloes van Middelkoop klantmanager statushouders van de gemeente Nieuwkoop.

“De PPS-V van NOA, die de statushouder in eigen taal kan invullen, geeft meteen een goed beeld van opleiding en werkervaring en ook van mogelijke problemen. Zo kunnen we het gesprek veel gerichter ingaan en sneller het juiste opleidingstraject en de beste werkplek vinden.”

“We houden daarbij ook rekening met mentale belemmeringen. Want soms krijgen we te maken met mensen met een hoge opleiding die toch laag scoren omdat ze in hun hoofd nog te veel bezig zijn met wat ze hebben meegemaakt. Dan is het goed om eerst tijd te nemen om mentaal weer in balans te komen voordat we starten met opleiding en werk. We zorgen dus voor begeleiding op maat en het assessment helpt daarbij want het stelt aan de statushouder gerichte vragen zoals: waar sta je nu, welke kansen en mogelijkheden zie je en waarop wil je je inzetten.”

Sinds 1 januari kent Nederland de nieuwe Wet Inburgering. Op basis van die wet krijgen gemeenten in Nederland statushouders toegewezen en worden ze verantwoordelijk voor opleiding, taalontwikkeling, werkgelegenheid en inkomen. Daarmee komt de regie voor de inburgering te liggen bij de gemeenten. Zij worden het best in staat geacht om de inburgeringsplichtigen op weg te helpen om zo snel mogelijk mee te doen in de Nederlandse samenleving.

Het streven van de gemeente Nieuwkoop is om 50 procent van de statushouder binnen een jaar aan opleiding en werk te helpen en dat is het afgelopen jaar gelukt. “Landelijk ligt dat op 17 procent, dus zijn wij trots op onze resultaten”, zegt Riham Salak klantmanager statushouders van de gemeente Nieuwkoop. “We zetten ons in om de statushouder vanaf de start naast het inburgeringstraject ook andere activiteiten te laten ondernemen. De beste manier om snel je plek te vinden is immers door zo veel mogelijk mee te doen. Zo leer je ook de taal het snelst.” Als voorbeeld noemt Riham een meisje van 18 met een uitkering. “Als ze gaat werken wordt haar inkomen gekort op haar uitkering, maar wij moedigen haar aan om toch te solliciteren en aan de slag te gaan. Omdat het goed is voor je eigenwaarde, je de taal sneller leert, beter wortelt in de samenleving en daardoor de beste kansen krijgt op persoonlijke ontwikkeling.”

Taalbeheersing en begeleiding zijn volgens Anneloes en Riham essentieel voor succesvolle participatie. Als een statushouder start met een opleiding of een baan gaat er daarom altijd iemand van de gemeente mee. Is alles duidelijk voor de statushouder? En weet de werkgever of opleider wat die kan verwachten? Anneloes: “Opleiders en werkgevers kunnen ook altijd bij ons terecht als er iets misgaat. En we doen dat niet alleen. Ik ben blij met ons sterke team en de goede onderlinge samenwerking, maar we hebben ook de hulp van vrijwilligers nodig. Vooral vrijwilligers uit de doelgroep zijn voor ons onmisbaar.”  

Nieuwkoop heeft een grote groep van zulke vrijwilligers die de nieuwkomers in de eerste drie maanden intensief begeleiden. Ze gaan mee naar de huisarts en mee naar school. De meesten van hen hebben eveneens een verleden als vluchteling en statuszoeker en dat is belangrijk. Riham: “Het is niet alleen praktisch nuttig maar heeft ook het voordeel dat je als nieuwkomer ziet dat je hier je draai kunt vinden, ze zijn een voorbeeld, geven herkenning en kunnen soms ook helpen in het bijstellen van de verwachtingen naar een realistisch beeld. Want participeren in een nieuwe samenleving vraagt veel van de nieuwkomers en komt vaak niet overeen met de verwachtingen die ze hadden.” Vrijwilligers zorgen ook dat de nieuwkomers snel mensen leren kennen en zo nodig ondersteuning kunnen krijgen.

Participatie in de samenleving is in Nieuwkoop meer dan werk regelen voor de man. Anneloes: “Op het moment dat de mannen een betaalde baan hebben en uit de uitkering zijn verdwijnt het gezin in veel gevallen uit beeld. Maar in Nieuwkoop niet. Wij willen juist dat ook de vrouw en de kinderen hier hun plek vinden. We hebben vaak te maken met grote gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Daarom leggen we vanuit de gemeente ook de focus op de kinderen, kunnen zij een opleiding volgen en sporten? Zo vergroot je hun kansen op een goede toekomst”.

“Meestal blijven de kinderen wel goed in beeld via de scholen, maar bij de vrouwen is dat minder het geval. We vinden het belangrijk dat ook zij de taal leren en een sociaal leven opbouwen of gaan werken. Daarom hebben we bijvoorbeeld hier een kookgroep voor vrouwen.”

Een belangrijk initiatief in de gemeente Nieuwkoop is de Participatie Academie. Een stichting die door een inwoner is opgericht met het doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van statushouders boven de 30. Zodra je boven die leeftijd bent heb je namelijk geen recht meer op studiefinanciering, waardoor het volgen van een opleiding voor veel statushouders financieel onmogelijk wordt. De Participatie Academie financiert die opleidingen zelf zodat de nieuwkomer toch een zelfstandig bestaan kan opbouwen.

Wat is de PPS-V?

De PPS-V van NOA is een Persoons Profiel Scan voor Statushouders dat wordt opgemaakt via een online assessment en in vijf talen beschikbaar is: Nederlands, Engels, Arabisch, Farsi en Tigrinya. Het assessment is cultuurneutraal, dus objectief. En het is modulair, wat de consulenten de mogelijkheid biedt om die modules te kiezen die voor de klant van toepassing zijn. Maatwerk dus.

Voor statushouders die goed kunnen lezen en schrijven gebruikt de gemeente de complete PPS-V en voor mensen die het schrijven en lezen minder goed beheersen is er de light variant waarbij meer gebruik wordt gemaakt van plaatjes in plaats van tekst.

In het NOA assessment zitten alle vragen voor een Brede intake. Dat is handig omdat zo ook meteen het wettelijk verplichte Persoonlijk Inburgering Plan (PIP) wordt opgesteld. Anneloes: “We zijn erg tevreden over het assessment van NOA. Alle sterke en zwakke punten van de mensen komen erin naar voren. We benadrukken daarbij dat het assessment vertrouwelijk is en geen invloed heeft op de uitkering. Leuk om te zien is dat de statushouders zelf nieuwgierig zijn naar wat er uitkomt. Het geeft hen een gevoel van eigen regie. En voor ons is het fijn dat het format van NOA zo is dat wij zelf nog dingen kunnen toevoegen wanneer we het PIP bespreken. Er kunnen in het assessment bijvoorbeeld tegenstrijdigheden ontstaan doordat een begrip bij ons een andere betekenis heeft dan bij de statushouder. Zo vergroten we de kansen van de statushouder om echt een participerende burger te worden.”  

04 mei 2022

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar nieuws en handige tips!

Tip: Accepteer eerst onze Google recaptcha cookies

Onze certificaten

ISO 9001 TUV 2023 ISO 27001 TUV 2023